Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 755
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
5583
Βάση 2017
Εισακτέοι
119
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Διοίκησης και των επιμέρους επιστημονικών πεδίων της με έμφαση στις Πολιτιστικές & Τουριστικές Μονάδες.
Επίσης αποφοιτώντας από το Τμήμα θα έχεις αναπτύξει γνώση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών των Η/Υ στη Διοίκηση, Διαφήμιση, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία των πολιτιστικών & τουριστικών μονάδων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εξελιχθείς σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητάς σου. Ανάλογα με την κατεύθυνση που έχεις επιλέξει, μπορείς να απασχοληθείς τόσο σε θέσεις διοικητικές όσο και σε θέσεις δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, μάρκετινγκ και επικοινωνίας, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεων και οργανισμών με αντικείμενο δράσης τον πολιτισμό, τα Μουσεία, την αναψυχή, τον τουρισμό, την ενημέρωση, καθώς και σε αντίστοιχους φορείς του δημοσίου, εντός και εκτός Ελλάδας.
Επίσης, μπορείς εάν το θέλεις να εργασθείς ως ελεύθερος επαγγελματίας αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα έχεις αποκτήσει, καθώς και να ασχοληθείς με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς σου.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση Πολιτιστικών µονάδων & επιχειρήσεων φιλοξενίας θα διδαχθείς κάποια από τα ακόλουθα μαθήματα: Εφαρμογές ηλεκτρ. πληροφοριών και επικοινωνιών στον τουρισμό και τις μεταφορές, Οικονομική του Τουρισμού και της Ξενοδοχίας, Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισμού-τουρισμού, ∆ιοίκηση λειτουργιών επιχειρήσεων φιλοξενίας, Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας κ.α.

Στην κατεύθυνση Μουσειολογίας θα διδαχθείς κάποια από τα ακόλουθα μαθήματα: Μουσικοί- ηχητικοί πολιτισµοί, Μάρκετινγκ υπηρεσιών πολιτισµού-τουρισµού, Ψηφιακός Πολιτισµός και Πολιτιστικές Βιοµηχανίες, ∆ιοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων & Οργανισµών, Μουσειολογία κ.α.

Στην κατεύθυνση Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων θα διδαχθείς κάποια από τα ακόλουθα μαθήματα: Πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση, ∆ιαχείριση Εκδηλώσεων, Φεστιβάλ & Εκθέσεων, Οικονοµική του πολιτισµού & των πολιτιστικών µονάδων, ∆ιοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων & Οργανισµών, Μουσειολογία, Εφαρµογές της Επικοινωνίας σε πολιτιστικές & τουριστικές µονάδες κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος δεοντολογικός κώδικας ή νομοθετική ρύθμιση για τους πτυχιούχους του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να επιλέξεις μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα μπορούν να σχετίζονται με τους εξής τομείς:

  1. Διοίκησης Επιχειρήσεων
  2. Μάρκετινγκ
  3. Δημοσίων σχέσεων και Επικοινωνίας
  4. Μουσειολογίας
  5. Τουρισμού.

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

8512
40