ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

TEI, Δυτική Ελλάδα

Παγκόσμια θέση 5270 Ελληνική θέση 31

Είναι γνωστό για:

Περιγραφή

Με βάση το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’αριθμ. 94/05‐06‐2013 (ΦΕΚ 132Α) το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ιδρύθηκε μετά τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Πάτρας και του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Αποτελεί ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο ανήκει στην ανωτάτη εκπαίδευση. Το ίδρυμα έχει έδρα την Πάτρα και συνίσταται από τέσσερις (4) σχολές και δεκατρία (13) τμήματα, ενώ παράλληλα με τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, λειτουργούν μεταβατικά (έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017‐18) και τα ακόλουθα τμήματα των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου που συγχωνεύτηκαν στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας:

  • Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
  • Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
  • Λογιστικής
  • Κοινωνικής Εργασίας
  • Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • Οπτικής & Οπτομετρίας

Σχολές και Τμήματα

Το ίδρυμα έχει έδρα την Πάτρα και συνίσταται από τέσσερις (4) σχολές και δεκατρία (13) τμήματα με έδρα την Πάτρα, το Μεσολόγγι, τη Ναύπακτο, το Αίγιο, την Αμαλιάδα και τον Πύργο. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται στο προάστιο Κουκούλι της Πάτρας και περιστοιχίζονται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Δομ. Θεοτοκόπουλου, Νικ. Γκίζη, Εμμανουήλ Πανσέληνου και Καλαβρύτων.

Στο ΤΕΙ λειτουργούν επίσης:

  • Βιβλιοθήκη
  • Πρόγραμμα Erasmus

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Πάτρα
Δυτική Ελλάδα