ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

TEI, Στερεά Ελλάδα

Παγκόσμια θέση 8512 Ελληνική θέση 40

Είναι γνωστό για:

Περιγραφή

  • Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας είναι Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, έχει έδρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και προέκυψε από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας και του ΤΕΙ Χαλκίδας.
  • Το ΤΕΙ διαθέτει 4 Σχολές σε 5 πόλεις της Στερεάς Ελλάδας. Η έδρα είναι στη Λαμία και τα υπόλοιπα μέρη βρίσκονται στη Χαλκίδα, στη Θήβα, στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα.
  • Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.
  • Στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. ως υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους έχει ενταχθεί η πτυχιακή εργασία. Επίσης, υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου είναι η επαρκής γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι δύο γλώσσες υποχρεωτικές). 

Σχολές και Τμήματα

Η έδρα του ΤΕΙ είναι στη Λαμία και απλώνεται σε 5 πόλεις της Στερεάς Ελλάδας. (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Καρπενήσι και Άμφισσα) .

Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις στη Λαμία βρίσκονται 3ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών.

  • Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας έχει έδρα στη Χαλκίδα και έχει Τμήματα στη Χαλκίδα, στη Θήβα και στην Άμφισσα.
  • Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας έχει έδρα στη Λαμία.
  • Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) έχει έδρα στη Χαλκίδα και Τμήματα στη Χαλκίδα και στη Λαμία.
  • Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, έχει έδρα στο Καρπενήσι. 

Στο ΤΕΙ λειτουργούν επίσης:

  • Βιβλιοθήκη

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Στερεά Ελλάδα