επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16883
Βάση 2017
Εισακτέοι
130
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνεις ένα εξειδικευμένος στέλεχος και να είσαι σε θέση να λαμβάνεις αποτελεσματικές αποφάσεις με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Επιπλέον θα έχεις την δυνατότητα να εξειδικευτείς σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν, πληροφοριακών συστημάτων, εφοδιαστικής αλυσίδας και Στρατηγικών πόρων. Τέλος, στόχος δίνεται στην διεπιστημονική προσέγγιση με στόχο να σου δώσει όλα τα εφόδια για να γίνεις ένα ικανό στέλεχος που θα λαμβάνεις και θα υλοποιείς αποτελεσματικά στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα έχεις την δυνατότητα να εργαστείς σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο περιβάλλον. Οι ειδικότητες στις οποίες μπορείς να απασχοληθείς είναι πολλές και αυτό λόγο του υποβάθρου που έχεις αποκτήσει από τις σπουδές σου (το τμήμα συνδυάζει την σύγχρονη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες). Ως απόφοιτος μπορείς να εργαστείς:

 • Σε επιχειρήσεις ως σύμβουλος ή αναλυτής σε ειδικότητες όπως: (Εφοδιαστική Αλυσίδα και υπηρεσίες Logistics, Ανάλυση και μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων, Τεχνολογία Λογισμικού, Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων, Διαχείριση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Σε επιχειρήσεις ως στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού ή εκπαιδευτές
 • Σε εταιρείες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών παροχών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμβούλων επιχειρήσεων ως στελέχη.
 • Σε Διευθύνσεις πληροφορικής μεσαίωων και μεγάλων οργανισμών σε θέσεις αναλυτών, προγραμματισμών ή project managers
 • Σε επιχειρήσεις εξειδικευμένες σε υπηρεσίες Logistics (3rd Party Logistics, μεταφορικές, 4PL κτλ) Οργανισμοί και επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών (ΟΣΕ, ΟΛΠ κτλ)
 • Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικής Επιστήμης θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τα εργαλεία και τις μεθόδους μαθηματικής μοντελοποίησης και υπολογιστικής επίλυσης. Σκοπός της κατεύθυνσης είναι να σου δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια στις αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους λήψης αποφάσεων. Τέλος, στην κατεύθυνση αυτή θα εμβαθύνεις σε μεθόδους Επιχειρησιακής έρευνας, μεθόδων Χρηματοοικονομικής Μηχανικής, την μοντελοποίηση στοχαστικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων μέσω στοχαστικών διαδικασιών ή προσομοίωσης και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα. 

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα έχεις την δυνατότητα να ασχοληθείς και να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό την οργάνωση και τον έλεγχο επιχειρησιακών λειτουργιών για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών, την διαχείριση των προμηθειών και της ζήτησης κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα.

Στην κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις τόσο στην θεωρία όσο και στην πρακτική εφαρμογή πληροφοριακών τεχνολογιών και την εφαρμογή τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις σημαντικές γνώσεις επιχειρηματικής πληροφορικής καθώς και όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνεις ένα εξειδικευμένο στέλεχος επιχειρήσεων. 

Στην κατεύθυνση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις περαιτέρω γνώσεις και να εξειδικευτείς στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και τις δυνατότητές που προσφέρει στην ανταγωνιστικότητα των σημερινών επιχειρήσεων. Επιπλέον θα έχεις την δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων σου στην δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Τέλος, θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις e-commerce και ψηφιακού μάρκετινγκ που θα σου φανούν χρήσιμες στην μελλοντική σου επαγγελματική πορεία. 

Στην κατεύθυνση των Στρατηγικών και Ανθρώπινων Πόρων θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ηγεσίας αλλά και σε θέματα καινοτομίας, στρατηγικής και διοίκησης της αλλαγής. Επιπλέον θα διαμορφώσεις και θα αναπτύξεις όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Τέλος, αυτή η κατεύθυνση σε προετοιμάζει για όλα αυτά στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης οικονομίας και των παγκόσμιων επιχειρήσεων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή. Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”

Τέλος, ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή σου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Digital Management
 • Master in Management of Innovation Processes
 • MSc in Econometrics and Management Science – Specialization Econometrics
 • Master of Science in Management – Business Analytics
 • MSc in Econometrics and Management Science-Specialization Operations Research and Quantitative Logistics
 • MSc Management of Human Resources & Labour Studies

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1135
11