Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης αφού λάβεις τις απαραίτητες γενικές γνώσεις (μαθήματα κορμού),θα κληθείς να ακολουθήσεις μια από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος και θα κτίσεις πάνω σε αυτές το πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας τα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν την αντίστοιχη κατεύθυνση ώστε να αποκτήσεις την εξειδίκευση στο αντικείμενο της επιλογής σου.

Αποστολή του Τμήματος είναι:

 • να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία
 • να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναβαθμίζοντας την καλλιτεχνική και αισθητική παιδεία
 • να τους εκπαιδεύει στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης
 • να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου

Η εισαγωγή στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις στη σχολή

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης μπορείς να εργασθείς στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συγκεκριμένα :

Εφόσον έχεις επιλέξει την Εικαστική Κατεύθυνση, αποκτάς όλα τα αναγκαία εφόδια για να ασκήσεις τις εικαστικές τέχνες ως δημιουργία, ως επιστήμη και ως επάγγελμα. Ειδικότερα, αποκτάς τη δυνατότητα:

 • Να διδάξει εικαστικές τέχνες στο πλαίσιο της Αισθητικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ08 Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων) και να συμβάλλεις στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων σε ΙΕΚ και σε άλλους φορείς.
 • Να απασχοληθείς στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος για θέματα εικαστικής εκπαίδευσης
 • Ως εικαστικός καλλιτέχνης, γραφίστας, στη διαφήμιση και στον χώρο του εντύπου, στη σκηνογραφία, στο animation και στον κινηματογράφο

Εφόσον έχεις επιλέξει την Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης έχεις τη δυνατότητα:

 • Να απασχοληθείς σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος για θέματα πολιτισμού.
 • Να εργασθείς ως Ιστορικός και Κριτικός της Τέχνης του ΥΠΠΟ, σε ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Επιστημονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Γκαλερί και Δηµοτικές Πινακοθήκες
 • Ως επιμελητής σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση των Εικαστικών θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις την επαρκή γνώση βασικών εννοιών της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Τα μαθήματα που περιλαμβάνει η κατεύθυνση αυτή αφορούν την Παιδαγωγική, την Ψυχολογία και τη Διδακτική της Τέχνης. Θα πρέπει να επιλέξεις το κύριο εργαστήριο με αυξημένες διδακτικές ώρες, το οποίο πλαισιώνεται από έναν αριθμό αντίστοιχων εργαστηρίων, ενώ επίσης η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική.

Στην κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης θα έχεις τη δυνατότητα να ειδικευτείς στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο που καλύπτει την ελληνική και την ευρωπαϊκή τέχνη. Το πρόγραμμα σπουδών ενισχύεται από συναφή επιστημονικά αντικείμενα, όπως η Φιλοσοφία, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Μουσειολογία, η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης και η Κριτική. Επιπλέον, θα αποκτήσεις βασικές γνώσεις στις τεχνικές της τέχνης παρακολουθώντας υποχρεωτικά και επιλεγόμενα εικαστικά εργαστήρια, ενώ στην περίπτωση αυτή η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί με το Π.Δ.128 (ΦΕΚ 233 τ.Α΄/26.11.2012). Στην περίπτωση που εργάζεσαι στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση καθορίζονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/1985).

Μεταπτυχιακά

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:

 1. Εικαστικές Τέχνες
 2. Επιμέλεια Εκθέσεων.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6