Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης Α.Σ.Κ.Τ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 384
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11544
Βάση 2021
Εισακτέοι
85
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Σύμφωνα με το τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης Α.Σ.Κ.Τ. η επιστημονική αποστολή και ο εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος συνίστανται στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την άρτια κατάρτιση του ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης, του τεχνοκριτικού και του επιστημονικού ερευνητή ο οποίος απασχολείται σε Iδρύματα συναφή με τον πολιτισμό και τις τέχνες, καθώς και όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής θα μπορείς να εργαστείς ως:

  • θεωρητικός τέχνης
  • κριτικός τέχνης
  • εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θα μπορείς να καλύψεις ένα σημαντικό κενό επαγγελμάτων στον ακαδημαϊκό και πολιτισμικό τομέα. Θα μπορείς να συνεργαστείς κυρίως με:

  • πανεπιστήμια
  • επιστημονικά ινστιτούτα
  • μουσεία
  • δημοτικές πινακοθήκες
  • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο.Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι δομημένο σε δυο στάδια: α. το πρώτο στάδιο σπουδών (Α’ και Β’ έτος) συνίσταται ως επί το πλείστον σε μαθήματα υποβάθρου (επισκοπήσεις), όπου εξετάζονται αντικείμενα όπως η Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Ευρωπαϊκή Ιστορία και η Αγγλική Ορολογία της Τέχνης, και εν συνεχεία αντικείμενα όπως η Μεθοδολογία της Ιστορίας της Τέχνης, η Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας, η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Θεωρία και Κριτική της Τέχνης, η Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, τα Παιδαγωγικά και η Ψυχολογία της Εκπαίδευσης. Σε αυτότο στάδιο σπουδών εντάσσεται, επίσης, το «ΚαλλιτεχνικόΕργαστήριο» ως μάθημα εφαρμοσμένου χαρακτήρα με σκοπό την εισαγωγική εξοικείωση των φοιτητών με πτυχές της εικαστικής πράξης. β. το δεύτερο στάδιο σπουδών (Γ’ και Δ’ έτος) συνίσταται σε μαθήματα επιστημονικής περιοχής (διαλέξεις και σεμινάρια), τα οποία καλύπτουν τα πεδία «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» και «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και διαφοροποιούνται περαιτέρω σε μαθήματα θεωρητικού και μαθήματα εφαρμοσμένου χαρακτήρα, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέγουν τη μαθησιακή κατεύθυνση βάσει των ενδιαφερόντων τους, ενισχύοντας με αυτότον τρόπο την αίσθηση αυτονομίας στη διαμόρφωση του γνωστικού τους προφίλ. Σε αυτό το στάδιο σπουδών εντάσσονται και η Πρακτική Άσκηση, η Πτυχιακή Εργασία, καθώς και τα μαθήματα που εισήχθησαν για την απόκτηση απότους φοιτητές Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ως δυνατότητες επιλογής με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικών και ερευνητικών δεξιοτήτων..

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης Α.Σ.Κ.Τ γίνεσαι ιστορικός και θεωρητικός της τέχνης, και εντάσσεσαι στο τεχνοκριτικό και επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε πνευματικά κέντρα, μουσεία, πινακοθήκες και σε άλλα ιδρύματα. Επίσης, έχεις το δικαίωμα σταδιοδρομίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. -Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται με το άρθρο 2 εδ. β’ του ΠΔ 486/1991 (Α’ 177) και με το ΠΔ 129/2009 (Α’ 175). -Tο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158964/Ζ1/30.9.2016 ΥΑ (Β’ 3142), θεωρείται μη αντίστοιχο προς άλλα Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1) Ψηφιακές μορφές τέχνης, 2) Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών, 3)Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση, 4)Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών