επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8921
Βάση 2017
Εισακτέοι
70
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής καθώς και τις εφαρμογές της σε διατάξεις και συστήματα κάθε είδους που περιέχουν ηλεκτρονικά στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πεδία των αναλογικών, ψηφιακών και υβριδικών ηλεκτρονικών συστημάτων, των υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανικών ηλεκτρονικών και αυτοματισμών, της πληροφορικής και των δικτύων Η/Υ.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να απασχοληθείς στον Δημόσιο, Ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος στα εξής πεδία:

 • Σχεδίαση και Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ναυτιλιακά Ηλεκτρονικά
 • Ραδιοτηλεοπτικά Ηλεκτρονικά
 • Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
 • Συστήματα ασφαλείας και προστασίας
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικά Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Το αντικείμενο με το οποίο θα μπορείς να ασχοληθείς στα παραπάνω πεδία είναι το εξής:

 • Μελέτη, Σχεδίαση, Παραγωγή, Εγκατάσταση των σχετικών Διατάξεων, Συστημάτων και Εξοπλισμού.
 • Χειρισμό, Έλεγχο, Επίβλεψη, Συντήρηση και Επισκευή του Εξοπλισμού.
 • Οργάνωση και Επίβλεψη Παραγωγής, Συναρμολόγησης ή Κατασκευής.
 • Εκπόνηση Τεχνικών/Οικονομοτεχνικών Μελετών, Μελετών Σκοπιμότητας και Καταλληλότητας καθώς και Πραγματογνωμοσυνών.
 • Πιστοποίηση, Έλεγχο Ποιότητας και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων.
 • Ίδρυση, Οργάνωση και Διαχείριση Επιχειρήσεων.
 • Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
 • Σχεδίαση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Τεχνολογικής Έρευνας για την Προαγωγή της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα Υποχρεωτικά και κατ επιλογήν που καλύπτουν και το τεχνολογικό και το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Κάποια από αυτά είναι:

 • Μαθηματικά
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Τεχνολογία Εξαρτημάτων-Ηλεκτρονική Σχεδίαση
 • Ηλεκτρονική
 • Αναλογικά και Ψηφιακά Φίλτρα
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • Μικροκύματα – κεραίες
 • Δίκτυα Υπολογιστών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελλματικά σου δικαιώματα ως πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ καθορίζονται από το Π.Δ. 346 ΦΕΚ 158/14-6-89.

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

7668
37