Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 118
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15863
Βάση 2017
Εισακτέοι
243
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας θα μελετήσεις την ιστορική εξέλιξη της Φιλοσοφίας και τα φιλοσοφικά συστήματα, την κατά τομέα έκφραση και ανάπτυξη των φιλοσοφικών αναζητήσεων. Θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις τα θεωρητικά δεδομένα, τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τις αναζητήσεις, τους πειραματισμούς και τις εφαρμογές των Παιδαγωγικών Επιστημών.

Κατά βάση θα εκπαιδευτείς έτσι ώστε να γίνεις ικανός να διδάξεις μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, και να εξυπηρετείς τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολικής συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής καθοδήγησης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση και δεν χρειάζεσαι παιδαγωγική επάρκεια για να συμμετάσχεις στις εξετάσεις του ΥΠΕΠΘ για διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση. Δεν μπορείς να απαιτήσεις να αναλάβεις τη διδασκαλία μαθημάτων αποκλειστικά της ειδικότητάς τους (Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός), εφόσον αυτό δεν έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά. 

Μπορείς να εργαστείς σε:

 • φροντιστήρια
 • Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπ. Παιδείας
 • Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής
 • Θεραπευτικές Κοινότητες Απεξάρτησης Τοξικοεξαρτημένων ατόμων
 • ερευνητικά Κέντρα ως ερευνητής κοινωνικός ψυχολόγος
 • Γραφεία πολιτικών δημοσκοπήσεων, διαφήμισης, marketing
 • σχολεία
 • οικοτροφεία
 • προγράμματα αλφαβητισμού, κοινωνικής ένταξης ή επανένταξης

Ως κοινωνικοί ψυχολόγος σε:

 • ιδρύματα προστασίας της ψυχικής υγείας του παιδιού
 • ερευνητικά κέντρα
 • ψυχιατρικές κλινικές
 • κέντρα αποκατάστασης αναπήρων
 • θεραπευτικές κοινότητες σε σχολεία
 • οικοτροφεία

Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό σου γραφείο, ως σύμβουλος Αλκοολικών και Τοξικοεξαρτημένων, ειδικός σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Συμβουλευτικής.

 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

 Η κατεύθυνση αυτή ασχολείται με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Φιλοσοφία
 • Αρχαία Φιλοσοφία
 • Μεσαιωνική Φιλοσοφία
 • Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων
 • Βυζαντινή Φιλοσοφία
 • Φιλοσοφία Αναγέννησης
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία
 • Σύγχρονη Φιλοσοφία
 • Αναλυτική Φιλοσοφία
 • Νεοελληνική Φιλοσοφία
 • Ηθική Φιλοσοφία
 • Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική
 • Αισθητική
 • Πολιτική Φιλοσοφία

Η κατεύθυνση αυτή ασχολείται με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Ιστορία της Εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Ειδική ∆ιδακτική
 • ∆ιδακτική της Ιστορίας
 • Ειδική Αγωγή
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Θεωρία της Λογοτεχνίας και ∆ιδακτική Πράξη
 • Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας της Ελληνικής ως Μητρικής
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
 • Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Ψυχολογία
 • Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Η κατεύθυνση αυτή ασχολείται με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Εξελικτική Ψυχολογία
 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Εξελικτική Ψυχοπαθολογία
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Ψυχολογία της Επικοινωνίας
 • Ψυχολογική συµβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα
 • Πρόληψη και παρέµβαση στην Οικογένεια και στο Σχολείο
 • Εφαρµοσµένη Γνωστική Ψυχολογία
 • Ψυχολογία Ατοµικών ∆ιαφορών
 • Ψυχολογία της Μάθησης
 • Ψυχολογία των Κινήτρων
 • Επαγγελµατική Συµβουλευτική
 • Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στην αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών
 • Ψυχολογία των Ομάδων:Ψυχοδυναμική Προσέγγιση

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος υπάγεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 02 Φιλολόγων, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως φιλόλογος στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δεν μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα του ψυχολόγου, ακόμα και αν έχεις επιλέξει την κατεύθυνση της ψυχολογίας. Επίσης, δεν έχεις το δικαίωμα να διοριστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ακόμα και αν έχεις επιλέξει την κατεύθυνση της παιδαγωγικής. 

Μεταπτυχιακά

Στο τμήμα σου λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με διάφορες κατευθύνσεις όπως : 

 1. Σχολική Ψυχολογία
 2. Κλινική Ψυχολογία
 3. Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης
 4. Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό
 5. Συστηματική Φιλοσοφία
 6. Ιστορία της Φιλοσοφίας

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • MA Philosophy
 • MRes Philosophy
 • Master in Philosophy 

 

 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2