επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17104
Βάση 2017
Εισακτέοι
77
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με την φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση κακώσεων, παθήσεων και δυσλειτουργιών, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία του ερειστικού, μυϊκού, νευρικού, αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Επιπλέον,αφορά στην εφαρμογή κατάλληλων επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Φυσικοθεραπείας μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές, υγειονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, θεραπευτήρια. • Σε ερευνητικά κέντρα ως ερευνητής
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε εργαστήρια Φυσικοθεραπείας.
 • Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητές για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

Κάποια από τα προβλήματα, τα οποία μπορεί να αποκαταστήσεις ως φυσικοθεραπευτής είναι τα εξής:

 • Καρδιοαναπνευστικά
 • Νευρολογικά
 • Παθολογικά
 • Ρευματολογικά
 • Ορθοπεδικά
 • Αθλητικές κακώσεις κ.α.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, όπως η Ανατομία του Ανθρώπου, η Βιοπληροφορική, η Παθολογία κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως η Κινησιολογία, η Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, η Υδροθεραπεία κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως η Φυσικοθεραπεία στη Χειρουργική Μαιευτική Γυναικολογία Ουρολογία, η Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό, η Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία κ.α. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την διοίκηση.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής έχεις το δικαίωμα να επιλέγεις και να εκτελείς τις φυσιοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του γιατρού και σύμφωνα με τις οδηγίες του.

 • Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα καθορίζονται από το ΠΔ 90/1995.
 • Τέλος, εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ 18.24 Εργασιοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ (Κωδικός ΠΕ 18.25, Φυσικοθεραπείας)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις μετά το τέλος των σπουδών σου είναι τα εξής:

 • Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία
 • Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
 • Προηγμένη Φυσικοθεραπεία ( ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
 • Επιστήμες αποκατάστασεις με κατευθύνσεις:
 1. Λογοθεραπεία
 2. Νοσηλευτική
 3. Φυσιοθεραπεία (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

2752
24