Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

TEI, Θεσσαλονίκη

Παγκόσμια θέση 2752 Ελληνική θέση 24

Είναι γνωστό για:

Περιγραφή

 • Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ξεκίνησε την λειτουργία του με το Νομοθετικό Διάταγμα 652/1970(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/ 29-08-1970).
 • Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο 15ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις καλύπτοντας μια έκταση 1600 στρεμμάτων, με συνολική επιφάνεια κτιρίων 35000 τ.μ.. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει ένα αγρόκτημα 900 στρεμμάτων ανάμεσα στα οποία και ένα κλειστό γυμναστήριο.
 • Σήμερα, στο ΤΕΙ φοιτούν περίπου 20.000 φοιτητές, οι οποίοι κατανέμονται σε τέσσερις (4) Σχολές και δεκαοκτώ (18) Τμήματα και 12 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 • Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) έχει ως αποστολή του:
 1. να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισμό,
 2. να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλει στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,
 3. να αναπτύσσει την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,
 4. να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
 5. να προωθεί τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και
 6. να συμβάλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σχολές και Τμήματα

Οι εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙΘ βρίσκονται δυτικά της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Σίνδου του Δήμου Δέλτα, όπου βρίσκεται και η βιομηχανική ζώνη της πόλης. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος βρίσκονται 17 χιλιόμετρα από το κέντρο τη Θεσσαλονίκης, στην έξοδο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών προς τη Σίνδο. Απλώνονται σε μια έκταση 1.600 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, περί τα 1000 στρέμματα, καταλαμβάνει το αγρόκτημα, με θερμοκήπια, καλλιέργειες, στάβλους, πτηνοτροφείο, εγκαταστάσεις προσωπικού, χώρους εκπαίδευσης και γραφεία υπηρεσίας αγροκτήματος. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων φθάνει τα 35.000 τμ, όπου φιλοξενούνται τα τμήματα σπουδών, η φυτιτική εστία, η φοιτητική λέσχη και οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες.

Παράλληλα με τις Σπουδές σου το ΤΕΙ σου προσφέρει και άλλες υπηρεσίες όπως:

 • Βιβλιοθήκη
 • Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
 • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 • Φοιτητική Εστία
 • Γραφείο ERASMUS
 • Γραφείο Διασύνδεσης
 • Σίτιση – Ιατρείο

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Σίνδος
Θεσσαλονίκη