επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
7157
Βάση 2017
Εισακτέοι
180
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Γεωγραφίας θα έχεις τη δυνατότητα να διδιχθείς ένα σύνολο μαθημάτων το οποίο θα σου παρέχει την επιστημονική γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται τόσο από τη σύγχρονη ακαδημαϊκή προσέγγιση του αντικειμένου της Γεωγραφίας όσο και από την αγορά εργασίας Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας επιδιώκουν να επιτύχουν τους τρεις παρακάτω στόχους: Ο πρώτος στόχος αφορά στην απόκτηση και εμπέδωση επιστημονικού και ερευνητικού υπόβαθρου το οποίο επιτρέπει στους απόφοιτους γεωγράφους να συνεχίσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Γεωγραφίας και της γεωγραφικής έρευνας. Ο δεύτερος στόχος αφορά στην εκπαίδευση γεωγράφων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες σε εφαρμογές γεωγραφικού περιεχομένου και χαρακτήρα. Ο τρίτος στόχος αφορά στη δημιουργία αποφοίτων οι οποίοι θα στελεχώσουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στη σύγχρονη και επίκαιρη μορφή του.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος γεωγράφος έχεις στη διάθεση σου ένα ευρύ, ενδιαφέρον και ελκυστικό πεδίο επαγγελματικών προοπτικών και επιλογών σταδιοδρομίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο διεθνή χώρο. Η σφαιρικότητα της γνώσης που προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας στους αποφοίτους του εγγυάται ότι οι γεωγράφοι μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά:

 • Με την ανάλυση και διαχείριση μιας μεγάλης ποικιλίας ζητημάτων του χώρου και του περιβάλλοντος
 • Να συμβάλλουν στη διδασκαλία μαθημάτων Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τη μεταλυκειακή εκπαίδευση
 • Καθώς επίσης και να ασχοληθούν με τη γεωγραφική έρευνα.

Στον επαγγελματικό τομέα, οι γεωγράφοι ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται γενικά με την ανάλυση και τη διαχείριση του χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • χαρτογραφικές μελέτες
 • ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών βάσεων δεδομένων
 • μελέτες αστικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάλυσης και ανάπτυξης
 • χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες
 • τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες
 • περιβαλλοντικές, δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές μελέτες
 • μελέτες διαθεσιμότητας και διαχείρισης φυσικών πόρων
 • μελέτες τουριστικής ανάλυσης και ανάπτυξης
 • μελέτες χωροθέτησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, τεχνολογικών πάρκων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής υποδομής (σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, κατοικίες)
 • μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια
 • έρευνες αγοράς
 • διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, διεθνών σχέσεων

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση αφορά στη συστηματική παρουσίαση όλου του φάσματος της γνώσης που παρέχει καθώς και των θεμάτων με τα οποία ασχολείται η σύγχρονη Γεωγραφία. Τέλος, η έρευνα στη Γεωγραφία καλύπτει το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την αλληλεπίδραση ανθρώπου και χώρου μέσα στο χρόνο – από τα τεχνικά και τεχνολογικά ζητήματα της ηλεκτρονικής ανάλυσης του χώρου μέχρι τα φιλοσοφικά ζητήματα των αξιακών συστημάτων που προσδιορίζουν τον τρόπο αντίληψης και χρήσης του.

Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου. του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα στις θεματικές περιοχές που προαναφέρθηκαν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα περιοχών ακόμη. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υπουργεία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες
 • Περιφερειακές διοικήσεις και Νομαρχίες
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι)
 • Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
 • Ιδρύματα Δευτεροβάθμιας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
 • Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Στρατιωτικές Σχολές
 • Βιβλιοθήκες, Κέντρα τεκμηρίωσης και Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων
 • Στατιστικές Υπηρεσίες
 • Αναπτυξιακές εταιρείες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Μελετητικά γραφεία
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Οι προπτυχιακές σπουδές δεν χωρίζονται σε κατευθύνσεις .Για την απόκτηση του πτυχίου τα μαθήματα που προσφέρονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρουν βασική γνώση στις κύριες θεματικές περιοχές της Γεωγραφίας και στα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατάρτιση ενός γεωγράφου ανεξαρτήτως ειδικότητας. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα εμβαθύνουν σε τέσσερις επιλεγμένες ομάδες γνωστικών περιοχών της Γεωγραφίας:

 1. Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον,
 2. Ανθρωπογεωγραφία
 3. Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
 4. Γεωπληροφορική.

Τα προαιρετικά μαθήματα καλύπτουν ειδικότερες γνωστικές περιοχές και εξειδικευμένα εργαλεία και μεθόδους.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Γεωγραφίας τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται νομοθετικά με το Π.Δ. 147 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ124 τ.Α΄/04.06.2002.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Γεωγραφίας προσφέρει τα εξής δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 1. “Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική”,
 2. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου”.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8