επιστημονικό πεδίο
2ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10775
Βάση 2022
Εισακτέοι
59
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Γεωγραφίας Χαροκοπείου θα διδαχθείς ένα σύνολο μαθημάτων το οποίο θα σου παρέχει την επιστημονική γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται τόσο από τη σύγχρονη ακαδημαϊκή προσέγγιση του αντικειμένου της Γεωγραφίας όσο και από την αγορά εργασίας. Στόχος του Τμήματος είναι να επιτύχει μέσα από τη συνεχή, συνεπή και ποιοτική λειτουργία του, αφενός την εμπέδωση του αντικειμένου της Γεωγραφίας και αφετέρου την ανάδειξη του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ως πρότυπο γεωγραφικής εκπαίδευσης και έρευνας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τις σύγχρονης κοινωνίας. Ως φοιτητής θα είσαι σε θέση να κατανοείς κάποια από τα πλέον σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα όπως η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, θέματα δημογραφίας και πληθυσμιακών μεταβολών, το ζήτημα της μετανάστευσης, θέματα χωροταξίας ή χωρικού σχεδιασμού, τηλεπισκόπησης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας έχεις δυνατότητες επαγγελματικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο Δημόσιο, τον Ιδιωτικό και τον Κοινωνικό τομέα. Οι μεταβολές στη διοικητική οργάνωση της χώρας («σχέδιο Καλλικράτης») και η διεθνοποίηση των αγορών δημιουργούν νέες δυνατότητες για πτυχιούχους με τα επιστημονικά χαρακτηριστικά του γεωγράφου. Αναλυτικά οι εν δυνάμει χώροι επαγγελματικής και επιστημονικής δράσης και συνεισφοράς των πτυχιούχων γεωγράφων στους επί μέρους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας είναι:

  • Κρατικός και ευρύτερος Δημόσιος τομέας
  • Οργανισμοί Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
  • Επιχειρήσεις με εθνικό-περιφερειακό δίκτυο
  • Σύνδεσμοι ή σύμβουλοι επιχειρήσεων
  • Εταιρείες και γραφεία μελετών,
  • Μέση Εκπαίδευση (διορισμός τους μέσω της κατηγορίας ΠΕ04.05 κατόπιν εξετάσεων), Επιστημονική Έρευνα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις, ωστόσο περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση καλύπτει τα 5 πρώτα εξάμηνα σπουδών και αποτελείται αποκλειστικά από υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά είναι μαθήματα υποδομής, θα σε εισάγουν στις ουσιώδεις έννοιες της γεωγραφίας και θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις τις απαραίτητες δεξιότητες. Η δεύτερη φάση η οποία καλύπτει τα τρία τελευταία εξάμηνα σπουδών αποτελείται κυρίως από μαθήματα επιλογής. Πρόκειται για μαθήματα εμβάθυνσης, τα οποία ομαδοποιούνται στις εξής θεματικές: (α) φυσική γεωγραφία, (β) ανθρώπινη γεωγραφία, (γ) σχεδιασμός του χώρου και (δ) γεωπληροφορική. . Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 32 υποχρεωτικών και 13 μαθημάτων επιλογής καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της πτυχιακής εργασίας με 4 μαθήματα επιλογής, οποιουδήποτε εξαμήνου.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Γεωγραφίας Χαροκοπείου τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται νομοθετικά με το Π.Δ. 147 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ124 τ.Α΄/04.06.2002. Το πτυχίο του τμήματος αποτελεί τυπικό προσόν για τον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ Ο4.05.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση Χώρου» στους ακόλουθους τομείς εξειδίκευσης: – Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών – Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Χώρου – Γεωπληροφορική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

1093
10