Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 480
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14196
Βάση 2017
Εισακτέοι
70
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με τον κλάδο εφαρμοσμένης Τεχνολογίας, που έχει σχέση με την Ιατρική, τη βιολογία και τον ανθρώπινο οργανισμό. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθείς με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας. Θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις και τα αντικείμενα άλλων επιστημών που θα σου φανούν χρήσιμα στις σπουδές σου και στην απασχόληση σου στον διεπιστημονικό κλάδο της βιοιατρικής τεχνολογίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Βιοιατρικής τεχνολογίας μπορείς να εργαστείς ως μηχανολόγος βιοιατρικής τεχνολογίας. Μπορείς να απασχοληθείς στους ακόλουθους τομείς:

 • Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών.
 • Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών.
 • Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους.
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π.) για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).
 • Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.
 • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε υποχρεωτικές κατευθύνσεις ωστόσο τα μαθήματα του ανήκουν σε 2 τομείς ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο μελετούν. Οι 2 τομείς είναι:

 1. Τομέας Α’: Βιοϊατρικής Επιστήμης και Πληροφορικής
 2. Τομέας Β’: Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ηλεκτροεπιστήμης. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικές διδασκαλίες, εργαστηριακές ασκήσεις, κατασκευές συσκευών, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε νοσοκομεία και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία.

Τα μαθήματα που διδάσκονται αποσκοπούν στην διδασκαλία των παρακάτω αντικειμένων:

 1. Τεχνολογικές εφαρμογές και θεωρητικές αρχές λειτουργίας της in vivo και της in vitro Διαγνωστικής, όπου περιλαμβάνονται οι συσκευές απαγωγής βιοηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών βιοσημάτων, οι διατάξεις ιατρικής απεικόνισης και οι αναλυτές δειγμάτων.
 2. Τεχνολογία της Εντατικής Ιατρικής και του Χειρουργείου, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα μηχανήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών.
 3. Τεχνολογικές εφαρμογές και θεωρητικές αρχές λειτουργίας Θεραπευτικών Διατάξεων, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι διατάξεις ακτινοθεραπείας και ηλεκτροθεραπευτικές διατάξεις.
 4. Τεχνολογία Αποκατάστασης, δηλ. τεχνολογικές εφαρμογές και θεωρητικές αρχές λειτουργίας Διατάξεων Αποκατάστασης Φυσικών Λειτουργιών. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την χρήση της τεχνολογίας για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής ατόμων με ειδικά προβλήματα καθώς και για τη δημιουργία τεχνητών μελών και οργάνων.
 5. Εμβιομηχανική, όπου περιλαμβάνονται θεωρίες της μηχανικής εφαρμοσμένες σε συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.
 6. Κλινική Μηχανική όπου περιέχεται η τεχνολογία και οι τεχνικές υποστήριξης λήψης ιατρικής απόφασης και διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, με σκοπό την υποστήριξη και βελτίωση των συστημάτων παροχής υγείας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 17.08 Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ – ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ και τεχνολόγων ιατρικών οργάνων (κωδικός Π.Ε. 17.09, τεχνολόγων ιατρικών οργάνων). Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα μπορείς να βρεις στο ΠΔ 95/2013, Άρθρο 2 Παράγρ.1(α) και Άρθρο 6 Παράγρ.9, ΦΕΚ 133/5-6-2013 και στο (ΠΔ 345 ‘Αρθρο 3, ΦΕΚ 158/14-6-1989.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»,
 • το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία»

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Master in Bio­medical and Clinical Technology
 • Master’s Degree Programme in Biomedical Technology, M.Sc.
 • MS in Biomedical Engineering

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18