Ναυτιλιακών Σπουδών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 157
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15133
Βάση 2017
Εισακτέοι
175
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών θα αποκτήσεις την επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για την μετέπειτα σταδιοδρομία σου ως διοικητικό και οικονομικό στέλεχος στο χώρο της Ναυτιλίας. Επιπλέον θα έχεις τη δυνατότητα μέσω της σχολής να συνεργαστείς σε διεθνές επίπεδο με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα (Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής).

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορείς να απασχοληθείς στους παρακάτω τομείς:

 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Σε ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο των Θαλάσσιων και Συνδυασμένων Μεταφορών
 • Στη διοίκηση και διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών

Πιο συγκεκριμένα μπορείς να εργασθείς:

 • σε ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων Τραπεζών
 • στην διοίκηση ναυπηγείων/ επισκευαστηρίων
 • σε ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες
 • στους λιμενικούς οργανισμούς
 • σε επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις κ.α.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τη Ναυτιλία δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις περιλαμβάνει δώδεκα μαθήματα όπου θα διδαχθείς τον κλάδο των οικονομικών, της διοίκησης επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της λογιστικής και του δικαίου εφαρμοσμένους σε ναυτιλιακές δραστηριότητες . Τα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και το τέταρτο εξάμηνο διατίθεται στους φοιτητές για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος οι πτυχιούχοι του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο συνεπώς μπορούν να εργασθούν ως οικονομολόγοι και λογιστές:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”.

Μεταπτυχιακά

Μερικά από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να επιλέξεις για περαιτέρω εξειδίκευση είναι τα εξής:

 1. Ναυτιλία του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών
 2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις
 3. Στη διεθνή ναυτιλία και την εφοδιαστική των μεταφορών
 4. Στο διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλιακή διοίκηση.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1209
13