Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 180
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11134
Βάση 2017
Εισακτέοι
162
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται στο σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου και ειδικότερα της Ναυτιλίας, καθώς και η αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων στη διοίκηση των μονάδων αυτών. Η αποστολή του Τμήματος συνίσταται:

 • Στην παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης στον τομέα της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου,
 • Τη διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, χρηματοδοτούμενης ή μη,
 • Τη διασύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας με την εκάστοτε οικεία βιομηχανία, μέσω προγραμματικών συμφωνιών και λοιπών συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να καταλάβεις θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας όπως ναυπηγεία, ναυτιλιακά πρακτορεία, γραφεία ναυλώσεων, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κ.α. αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις . Ωστόσο το τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση- διοίκηση- χρηματοδότηση επιχειρήσεων,εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές. το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών – μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος οι πτυχιούχοι του τμήματος γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο συνεπώς μπορούν να εργασθούν ως οικονομολόγοι και λογιστές:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”.

Μεταπτυχιακά

Για την περαιτέρω εξειδίκευση σου το τμήμα προσφέρει Μεταπτυχιακές Σπουδές από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο», με εμβάθυνση στους τομείς:

 1. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 2. Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο
 3. Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
 4. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8