επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15014
Βάση 2017
Εισακτέοι
220
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων θα λάβεις τις εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να είσαι σε θέση στην μετέπειτα επαγγελματική σου σταδιοδρομία να κατανοείς και να διαχειρίζεσαι άρτια τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρισης όπως το μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά και τα λογιστικά και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να έχεις την επιλογή να εργασθείς:

 • ως επαγγελματίας λογιστής
 • ορκωτός λογιστής και ελεγκτής
 • ως οικονομικός σύμβουλος
 • υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων
 • διευθυντής προσωπικού
 • και άλλα πόστα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος μπορείς να ασχοληθείς με τον κλάδο της μέσης ή ανώτατης εκπαίδευσης.

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων θα αποκτήσεις περαιτέρω γνώση στην χρηματοδοτική διοίκηση και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στην επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική, στην διαχείριση συγκρούσεων και την διεκπεραίωση διαπραγματεύσεων, στην διοικητική λογιστική και την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων , στις βιομηχανικές σχέσεις. 

Στην κατεύθυνση του Μάρκετινγκ έχεις τη δυνατότητα να εξειδικευτείς στους επιμέρους τομείς που το αποτελούν όπως στην έρευνα μάρκετινγκ, στο Brand Management,στον στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ, στο μάρκετινγκ υπηρεσιών,στο στρατηγικό ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ,στην επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική και στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στην κατεύθυνση Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση θα ασχοληθείς με την χρηματοδοτική διοίκηση, την διοικητική λογιστική , την διαχείριση επενδύσεων , την επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική , την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και την λογιστική κόστους καθώς και με την ελεγκτική.

Στην κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων θα εξειδικεύσεις τις γνώσεις σου σε μεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, στην επιχειρηματική πολιτική και βάσεις δεδομένων , στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και τις εφαρμογές επιχειρηματικής πληροφορικής καθώς επίσης και σε ανάλυση λογιστικών καταστάσεων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Αθηνών, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο .Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από την παρακάτω νομοθεσία:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις ενδεικτικά παρουσιάζονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις :

 1. Στη διαχείριση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και του έργου
 2. Στη διοίκηση και οργάνωση εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων
 3. Στη διαχείριση και βιομηχανική οργάνωση
 4. Στη μηχανική και την εφοδιαστική οργάνωση
 5. Στη διοίκηση επιχειρήσεων – τουρισμού και φιλοξενίας διαχείριση.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1135
11