Περιβάλλοντος Αιγαίου

Κωδικός Μηχανογραφικού: 276
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8730
Βάση 2022
Εισακτέοι
15
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Περιβάλλοντος θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οικολογία, την οικονομία, την εκπαίδευση, την πολιτική, την περιβαλλοντική μηχανική και την ενέργεια.

Σκοπός του Τμήματος είναι η δημιουργία επιστημόνων ικανών να κατανοούν και να αναλύουν το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και να καταρτίζουν σχέδια και προγράμματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Περιβάλλοντος μπορείς να απασχοληθείς στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα μπορείς να εξασκήσεις τα παραπάνω αντικείμενα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

  • Ως επόπτης περιβάλλοντος σε νομαρχίες, μονάδες βιολογικών καθαρισμών, στην ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών.
  • Στην εκπαίδευση
  • Στον τομέα περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων
  • Στον τομέα οικολογίας των έμβιων οργανισμών
  • Στον τομέα εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας
  • Στη διαχείριση και διοίκηση οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Περιβάλλοντος Αιγαίου διακρίνεται σε υποχρεωτικά (1ο και 2ο έτος) και κατ’ επιλογή μαθήματα (3ο και 4ο έτος) και έχει ως βασικούς πυλώνες :

Α) μαθήματα Περιβαλλοντικών Επιστημών

Β) μαθήματα Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Μηχανικής και

Γ) μαθήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Περιβάλλοντος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 405 το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 228 τ.Α΄/6.11.1995. Όσον αφορα΄την εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ.88.05 Περιβάλλοντος. Γενικότερα, για τις θέσεις του δημοσίου τομέα εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. Περιβάλλοντος. Είναι χρήσιμο να ξέρεις ότι δεν θα μπορείς να υπογράφεις ορισμένες κατηγορίες μελετών περιβάλλοντος, παρά μόνο αφού συμπληρωθούν 4 χρόνια μετά την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου σου.

Μεταπτυχιακά

Μπορείς να επιλέξεις κάποιο από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχει το Τμήμα Περιβάλλοντος Αιγαίου:

– Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία

– M.Sc. in Environmental Science, Policy & Management. 

Δια Βίου Μάθησηη

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

1) Μεταπτυχιακό στη διαχείριση του περιβάλλοντος της επιχείρησης

2) Μεταπτυχιακό στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος

3) Μεταπτυχιακό στη Γεωγραφία

4) Μεταπτυχιακό στις Γεωεπιστήμες

5) MSc Προστασία του περιβάλλοντος: την αποκατάσταση και διαχείριση του περιβάλλοντος

6) MSc στη χωροταξία, τις συγκοινωνίες, και περιβαλλοντική ισορροπία

7) MSc σχεδιασμό των μεταφορών και του περιβάλλοντος

8) MSc στον τομέα της αλιείας και της προστασίας των υδάτων

9) MSc βιώσιμη ενέργεια και την επιχειρηματικότητα. 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1082
8