επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16605
Βάση 2022
Εισακτέοι
155
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής Πειραιά σου δίνει την δυνατότητα εξειδικευσης στην τεχνολογία λογισμικού και ευφυών συστημάτων, στα διαδικτυακά και υπολογιστικά συστήματα και στα πληροφοριακά συστήματα και υπηρεσίες. Επομένως, μπορείς να ακολουθήσεις εσύ τον τομέα που ταιριάζει περισσότερο στα επιστημονικά σου ενδιαφέροντα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής θα έχεις όλες τις δεξιότητες ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς της Πληροφορικής Θα έχεις την δυνατότητα να εργαστείς:

  • Στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής Πληροφορικής
  • Στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, σε επαγγελματικές σχολές, σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
  • Σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες σε οργανικές μονάδες πληροφορικής,δικτύων κ.α.
  • Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς, στον τουρισμό, σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις κ.α.
  • Ως αναλυτής εφαρμογών, ως προγραμματιστής υπολογιστών, ως σχεδιαστής πολυμέσων 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Μέσω της κατεύθυνσης της Τεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Συστημάτων μπορείς να ανταποκριθείς αναπτυξιακά και ερευνητικά στην ευρύτερη περιοχή των μοντέρνων και προηγμένων τεχνικών ανάπτυξης λογισμικού. Ενδεικτικά μαθήματα που θα παρακολουθήσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: ο Λογικός Προγραμματισμός, τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, η Βιοπληροφορική κ.α. 

Στην κατεύθυνση των Διαδικτυακών και Υπολογιστικών Συστημάτων θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση, λειτουργία και χρήση των τεχνολογιών. Επιπλέον, θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την ανάπτυξη, συντήρηση και αριστοποίηση συστημάτων που λειτουργούν σε ένα δικτυακό περιβάλλον. Ενδεικτικά μαθήματα που θα παρακολουθήσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι τα εξής: Σχεδίαση υπολογιστικών Συστημάτων, Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, ουρές αναμονής κ.α. 

Στην κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών θα ασχοληθείς με τις μεθοδολογίες και τεχνολογίες ανάπτυξης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, σου δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσεις τις διαδικασίες διοίκησης έργων που αφορούν στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και τις μεθόδους διοίκησης εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων. Ενδεικτικά, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα που αφορούν μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων, σχεδίασης και ανάπτυξης αποδοτικών βάσεων δεδομένων, δικτύων υπολογιστών, ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις επιχειρησιακές διαδικασίες, συστημάτων ροής εργασίας και ασφάλειας πληροφοριών. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής Πειραιά έχεις το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ( ΠΕ Πληροφορικής) . Για περισσότερες πληροφορίες δες στο ΠΔ 347/2003 ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003. • Επιπλέον ως απόφοιτος του τμήματος, σύμφωνα με το ΠΔ Νο44 , ΦΕΚ 58, 8/4/2009 ,δύνασαι να ασχοληθείς με την διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης κτλ. • Τέλος, ως απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες: • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του” • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις” • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Πληροφορικής και άλλων συναφών επιστημών. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MSc in Economics and Business Administration – Information Management β) MSc Financial Computing γ) Modeling and Simulation ME δ) Master in Applied Physics ε) MSc Applied Informatics στ) MSc in Web and Mobile Systems

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1487
14