επιστημονικό πεδίο
2ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15632
Βάση 2017
Εισακτέοι
166
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις τόσο στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής όσο και στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής επιστήμης. Η σχολή συνδυάζει τη διεπιστημονική προσέγγιση και γι αυτό το λόγο παρέχει σε βάθος γνώσεις της επιστήμης των υπολογιστών αλλά και του πεδίου εφαρμογής της. Γι αυτό το λόγο θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις τόσο πληροφορικής όσο και οικονομικών, διοίκησης και επιχειρησιακής έρευνας. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής θα έχεις όλες τις δεξιότητες ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα θα έχεις τη δυνατότητα να εργαστείς:

 • Στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής Πληροφορικής
 • Στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, σε επαγγελματικές σχολές, σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
 • Σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα ως ερευνητικό προσωπικό
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες σε οργανικές μονάδες πληροφορικής,δικτύων κ.α.
 • Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς, στον τουρισμό, σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις κ.α.
 • Ως αναλυτής εφαρμογών
 • Ως προγραμματιστής υπολογιστών
 • Ως σχεδιαστής πολυμέσων.
 • Ως digital marketer
 • Ως Web developer και web designer
 • Ως οικονομολόγος 
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων
 • Ως λογιστής

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν ένα γνωστικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για όλους τους φοιτητές και διακρίνεται σε 3 κατηγορίες: Πυρήνας Πληροφορικής, Μαθηματικά και Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες. Στην συνέχεια έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις μαθήματα από 6 κύκλους και να εμβαθύνεις περαιτέρω τις γνώσεις σου στον κύκλο που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Οι κύκλοι μαθημάτων που παρέχει το τμήμα είναι: Θεωρητική Πληροφορική, Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών, Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια, Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης, Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής έχεις το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ( ΠΕ Πληροφορικής). Για περισσότερες πληροφορίες δες στο ΠΔ 347/2003 ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003.
 • Επιπλέον ως απόφοιτος του τμήματος, σύμφωνα με το ΠΔ Νο44 , ΦΕΚ 58, 8/4/2009 ,δύνασαι να ασχοληθείς με την διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης κτλ.
 • Τέλος, ως απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:
 1. ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 2. Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 3. Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 4. Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 5. Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Πληροφορικής και άλλων συναφών επιστημών. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Education Sciences – Educational Technology
 • Master in Data Science
 • MSc in Management and Informatics
 • MSIT – ITM Business Intelligence and Data Analytics Concentration
 • MSc in Economics and Business Administration – Business Intelligence

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1135
11