Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί

Κωδικός Μηχανογραφικού: 826
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17850
Βάση 2022
Εισακτέοι
20
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως σπουδαστής της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί θα αποκτήσεις μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας τη γνώση της Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Θα αναπτύξεις στρατιωτικές αρετές και στρατιωτική αγωγή ώστε να αποτελέσεις μελλοντικά αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή. Η επιλογή των Ικάρων γίνεται μετά από επιτυχία στα μαθήματα, κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και ανταπόκριση στις ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες επαγγελματικής καταλληλότητας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Σ’ όλη τη σταδιοδρομία σου θα συνεχίσεις να εκπαιδεύεσαι αλλά και να εκπαιδεύεις. Μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης σε ανώτατες στρατιωτικές σχολές και πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, θα αποκτήσεις την απαραίτητη γνώση προκειμένου να ανταποκριθείς στο έργο σου αλλά και να ολοκληρωθείς ως προσωπικότητα. Στο πρώτο στάδιο, περίπου το μισό της σταδιοδρομίας σου, παρέχεις τις υπηρεσίες σου στις Μονάδες που έχουν ενεργά αναλάβει να φέρουν σε πέρας την ύψιστη αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας μας, που είναι η προάσπιση και διασφάλιση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Πατρίδας μας. Με τα πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, βοηθούμενος από τους χθεσινούς συμμαθητές σου στη Σχολή Ικάρων Αξιωματικούς των άλλων Ειδικοτήτων. Στο δεύτερο στάδιο παρέχεις τις υπηρεσίες σου κυρίως από θέσεις διοίκησης και επιτελείου, με προοπτική εξέλιξης στα ανώτατα αξιώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η προπτυχιακή εκπαίδευση της Σχολής Ικάρων διακρίνεται σε τρία είδη εκπαίδευσης τα οποία είναι τα εξής:

1) Στρατιωτική Εκπαίδευση: Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας, η εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας και υπευθυνότητας, η ανάπτυξη της υπακοής και του αυτοσεβασμού καθώς και των διανοητικών, ψυχικών και σωματικών προσόντων. Με την αύξηση της αντοχής σου σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς σου να λειτουργεί σωστά και με τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και διαδικασιών και τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης αποσκοπεί στην εμπέδωση των αρχών ηγεσίας, την καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, την άσκηση στη φιλοπατρία, τη δικαιοσύνη και τις λοιπές ηθικές αρχές, ώστε να καταστείς υψηλόφρων Αξιωματικός και ικανός ηγέτης. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ή αντικειμένων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική. Η διδακτική ύλη υποχρεωτικής παρακολούθησης είναι η εξής: -Αεροπορική Ιστορία -Αεράμυνα – Επίγειος Άμυνα – Οπλισμός -Ψυχολογία – Ηγεσία -Στρατιωτική Ιστορία -Πολιτική Εθνικής Άμυνας – Αεροπορικό Δόγμα -Διοίκηση – Επιτελικά Καθήκοντα

2) Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση: τα μαθήματα αυτά αφορούν στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα ΑΣΕΙ και υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση με σκοπό την άρτια επιστημονική σου κατάρτιση στην κατεύθυνση-ειδικότητα Μηχανικοί Αεροσκαφών.

3) Αθλητική Εκπαίδευση: σκοπός της είναι η μύηση σου στην δια βίου ενασχόληση με την άθληση και την ευρύτερη άσκηση, καθώς και η παροχή γνώσεων που αφορούν στην ανθρώπινη φυσιολογία και τη σωματική υγεία.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Με την αποφοίτηση σου από τη Σχολή ονομάζεσαι Μόνιμος Ανθυποσμηναγός και εισέρχεσαι στις τάξεις της ξεχωριστής κοινωνίας των Αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Μεταπτυχιακά

Ως απόφοιτος της Σχολής Ικάρων μπορείς να μπορείς να μεταβείς σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και της Αγγλίας για την διεκπεραίωση των μεταπτυχιακών σπουδών σου πάνω σε θέματα Η/Υ, Διοικητικής, ή σε σχολεία του ΝΑΤΟ πάνω σε θέματα στρατηγικής και τακτικής.

Δια Βίου Μάθησηη

Ως απόφοιτος της Σχολής Ικάρων μπορείς να μπορείς να μεταβείς σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και της Αγγλίας για την διεκπεραίωση των μεταπτυχιακών σπουδών σου πάνω σε θέματα Η/Υ, Διοικητικής, ή σε σχολεία του ΝΑΤΟ πάνω σε θέματα στρατηγικής και τακτικής.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πολεμική Αεροπορία