Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας/ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Κωδικός Μηχανογραφικού:
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Ψυχοτεχνική δοκιμασία Υγειονομικές εξετάσεις Δρόμος 100μ. (17") Δρόμος 1000μ. (4' και 30") Άλμα σε ύψος (1μ.) Άλμα σε μήκος (3,60μ.) Ρίψη σφαίρας 7,275χλγ (4,40μ.)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) θα αποκτήσεις το απαραίτητο σύνολο του γνωστικού αντικειμένου της Στρατιωτικής, Ακαδημαϊκής και πρακτικής εκπαίδευσης. Αποστολή της σχολής είναι να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μόνιμους υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Σ.Μ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών, ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και ιδρύθηκε με τον Ν. 4407/2016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 134 Α’/27.07.2016 και θα δεχτεί εισακτέους για πρώτη χρονιά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Με την ίδρυση της Σ.Μ.Υ.Α. παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.) , τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών (Σ.Τ.Υ.Α.) και τη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.) της Πολεμικής Αεροπορίας. Στη Σ.Μ.Υ.Α. θα λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις, αντίστοιχες των Σ.Υ.Δ. , Σ.Τ.Υ.Α. και Σ.Ι.Ρ. για την παραγωγή των γενικών ειδικοτήτων Τεχνικών, Διοικητικών και Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.

Η κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης, θα αντικαταστήσει την Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Επομένως, θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ώστε να είσαι ικανός να ανταποκριθείς με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα σου ανατεθούν μέσα σε ένα υψηλό τεχνολογικά φορέα που είναι η Πολεμική Αεροπορία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

6 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η εκπαίδευση στην κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας θα βασίζεται σε 3 πυλώνες: την ακαδημαϊκή, την στρατιωτική και την αθλητική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση έχει σκοπό να σου παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της ειδικότητάς σου. Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα, ώστε ως μελλοντικό στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας να είσαι σε θέση να αφομοιώνεις γρήγορα και θετικά τις εξελίξεις του αεροπορικού όπλου. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση έχει σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες  στην σου στρατιωτική ζωή, να καλλιεργήσεις την ενσυνείδητη πειθαρχεία, την αφοσίωση στο καθήκον, το αίσθημα ευθύνης, το πνεύμα ομάδας και το αεροπορικό πνεύμα και τέλος να αναπτύξεις τις έμφυτες και επίκτητες αρετές του ατόμου που θα ονομασθεί Μόνιμος Υπαξιωματικός. Η Αθλητική Εκπαίδευση, συμπορεύεται με την Στρατιωτική Εκπαίδευση και αποσκοπεί στο να αναπτύξεις ως Δόκιμος την φυσική και ψυχική σου αντοχή σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες και δυσκολίες, σε καιρό ειρήνης, έντασης και πολέμου όπως το απαιτεί το Αεροπορικό πνεύμα. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της της Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας αποκτάς τον βαθμό του Σμηνία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεσαι για την προαγωγή σου και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νομοθεσίες είναι :

  • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πολεμική Αεροπορία