επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10780
Βάση 2022
Εισακτέοι
129
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α , θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την διοίκηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού. Συγκεκριμένα, θα μάθεις σχετικά με έργα όπως: δομικά έργα, έργα οδοποιίας, συστήματα κυκλοφορίας & μεταφορών, γέφυρες, σήραγγες, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων, υδρεύσεις, αρδεύσεις, στραγγίσεις, αποχετεύσεις, λιμενικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα, κ.α. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς :

 • Σε επιχειρήσεις για την σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κατασκευής κτιριακών έργων, την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών κ.α.
 • Σε έργα υποδομής (συγκοινωνιακά και υδραυλικά)
 • Σε τοπογραφικές εργασίες
 • Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε οικοδομικά έργα – στατικά και αρχιτεκτονικά
 • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις στον τομέα των Δομικών Έργων. Ενδεικτικά κάποια από τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα απασχοληθείς στην διάρκεια των σπουδών σου είναι τα εξής: 1) Πολεοδομία 2) Γεωτεχνικά Έργα 3) Μεταλλικές κατασκευές 4) Δομοστατικός Σχεδιασμός Κατασκευών 

Στην Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις στον τομέα των Έργων Υποδομής. Ενδεικτικά κάποια από τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα απασχοληθείς στην διάρκεια των σπουδών σου είναι τα εξής: 1) Οδοποιία 2) Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων 3) Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων 4) Αστικά Υδραυλικά Έργα 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Civil Engineering
 • Master in Architecture and Urban Planning in Mediterranean Environment
 • Master in Energy Efficiency of Building Facilities
 • Master in Geotechnical and Hydraulic Engineering
 • Master in Civil Engineering, Hydraulic Engineering, Naval Architecture and Ocean Engineering
 • MSc in Infrastructure engineering (Transport Infrastructure-Geotechnics)

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας & Πειραιά)

2149
19