Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ – Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 443
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9840
Βάση 2017
Εισακτέοι
73
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την διοίκηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού. Συγκεκριμένα, θα μάθεις σχετικά με έργα όπως: δομικά έργα, έργα οδοποιίας, συστήματα κυκλοφορίας & μεταφορών, γέφυρες, σήραγγες, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων, υδρεύσεις, αρδεύσεις, στραγγίσεις, αποχετεύσεις, λιμενικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα, κ.α. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς :

 • Σε επιχειρήσεις για την σύνταξη μελετών που αφορούν την αρχιτεκτονική σύνθεση, την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου κατασκευής κτιριακών έργων, την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών κ.α.
 • Σε έργα υποδομής (συγκοινωνιακά και υδραυλικά)
 • Σε τοπογραφικές εργασίες
 • Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε οικοδομικά έργα – στατικά και αρχιτεκτονικά
 • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην Κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις στον τομέα των Δομικών Έργων. Ενδεικτικά κάποια από τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα απασχοληθείς στην διάρκεια των σπουδών σου είναι τα εξής: 1) Πολεοδομία 2) Γεωτεχνικά Έργα 3) Μεταλλικές κατασκευές 4) Δομοστατικός Σχεδιασμός Κατασκευών 

Στην Κατεύθυνση Μηχανικών Υποδομών θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις στον τομέα των Έργων Υποδομής. Ενδεικτικά κάποια από τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα απασχοληθείς στην διάρκεια των σπουδών σου είναι τα εξής: 1) Οδοποιία 2) Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων 3) Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων 4) Αστικά Υδραυλικά Έργα 

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Βασιλικό Διάταγμα 769/72 και προβλέπονται από την παρ. 1 του αρθ. 1 του ΠΔ. 318/94 (ΦΕΚ 167Α΄ / 7-10-94) σύμφωνα με την οποία «οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών ‘Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους».
• Σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 μπορείς ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ να διεκπεραιώσεις μελέτες τοπογραφήσεων, κτηματογραφήσεων και χαρτογραφήσεων.
• Τέλος, ως απόφοιτος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.01 Πολιτικών-Τοπογράφων –ΑΣΕΤΕΜ –ΚΑΤΕΕ –ΤΕΙ ( Κωδικός ΠΕ 17.05 Πολιτικοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Civil Engineering
 • Master in Architecture and Urban Planning in Mediterranean Environment
 • Master in Energy Efficiency of Building Facilities
 • Master in Geotechnical and Hydraulic Engineering
 • Master in Civil Engineering, Hydraulic Engineering, Naval Architecture and Ocean Engineering
 • MSc in Infrastructure engineering (Transport Infrastructure-Geotechnics)

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18