Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου

Κωδικός Μηχανογραφικού: 218
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8425
Βάση 2022
Εισακτέοι
165
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει ως στόχο την διδασκαλία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μέσα από τις σπουδές σου σε αυτό το Τμήμα θα έχεις τη δυνατότητα να μάθεις να χρησιμοποιείς σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων. Ταυτόχρονα θα μάθεις μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, οι οποίες θα σε βοηθήσουν να διευρύνεις τη σκέψη σου και να είσαι ικανός να λάβεις αποφάσεις για πιο περίπλοκα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτά του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος θα μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως στατιστικός, αναλογιστής και χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Θα μπορείς να απασχοληθείς σε:

  • Δημόσιες υπηρεσίες (πχ. Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Υγείας, ΕΣΥΕ), επιχειρήσεις, οργανισμοί, εργατικές ενώσεις, τραπεζικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί (πχ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).
  • Στον ιδιωτικό τομέα όπως τράπεζες, ασφαλιστικές ή χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία, εταιρίες έρευνας αγοράς, άλλες οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι (εταιρίες δημοσκοπήσεων, νοσοκομεία, επιχειρήσεις συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, καζίνα, εταιρίες πληροφορικής για δημιουργία λογισμικού σχετικού με αναλογιστικές μελέτες).
  • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες για παροχή υπηρεσιών.
  • Μετά από μεταπτυχιακή εκπαίδευση μπορείς να εργαστείς στην έρευνα σε τομείς όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Μαθηματικά, Στατιστική, Χρηματοοικονομική, Αναλογιστική και Πληροφορική.
  • Έχεις τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και συνακόλουθα τα επαγγελματικά δικαιώματα του οικονομολόγου. -Δεν θα αποκτήσεις δικαιώματα μαθηματικού. 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρέχει μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής και υποχρεωτικά επιλογής. Στο γ’ εξάμηνο έχεις τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τα άλλα Τμήματα ή Κατευθύνσεις Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ενδεικτικά μερικά μαθήματα είναι: Απειροστικός Λογισμός, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Μικροοικονομική Θεωρία, Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Αγγλικά, Εισαγωγή στη Συνδυαστική και Πιθανότητες, Μακροοικονομική Θεωρία, Εισαγωγή στην Ασφάλιση, Λογιστική, Πιθανότητες, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Πληροφορική με Εφαρμογές κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου θα μπορείς να εργαστείς ως στατιστικός, αναλογιστής και χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Θα έχεις τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και συνακόλουθα τα επαγγελματικά δικαιώματα του οικονομολόγου. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι δεν θα αποκτήσεις δικαιώματα μαθηματικού.

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) <<Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» το οποίο έχει τις κατευθύνσεις: -Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων -Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1. Master in Finance 2.MSc International Finance and Banking 3.Master of Science in Mathematics 4.Master in Business Administration: Financial Management 5.Master in Economics and Finance.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1082
8