επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15750
Βάση 2022
Εισακτέοι
195
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα γνωρίσεις περαιτέρω τον κόσμο της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης. Αρχικά, μέσα από το πρόγραμμα σπουδών θα μπορέσεις να αναπτύξεις τις γνώσεις σου στα οικονομικά. Στην συνέχεια θα έχεις την δυνατότητα, να επιλέξεις τον τομέα στον οποίο εσύ επιθυμείς να γνωρίσεις περισσότερο. Το τμήμα σου δίνει την δυνατότητα εξειδίκευσης στα οικονομικά των επιχειρήσεων, στην χρηματοοικονομική ανάλυση, στην γενική οικονομική θεωρία και πολιτική αλλά και στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

  • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, χρηματοοικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
  • Στον τραπεζικό τομέα
  • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
  • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
  • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
  • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Στην εκπαίδευση
  • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής θα έχεις την δυνατότητα να αναπτύξεις τις γνώσεις σου σε θέματα που αφορούν την Γενική Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη. Επιπλέον θα εμβαθύνεις περαιτέρω τις γνώσεις σου πάνω στην Οικονομική Ανάπτυξη και το Διεθνές Εμπόριο.

Στην κατεύθυνση της Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής θα ασχοληθείς με τα οικονομικά των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα εμβαθύνεις πάνω σε θέματα που αφορούν την χρηματοοικονομική ανάλυση και την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά και σε θέματα βιομηχανικής οργάνωσης και αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Στην κατεύθυνση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών, θα εξειδικευτείς κυρίως σε θέματα Διεθνών Οικονομικών, όπως τα οικονομικά της Ε.Ε., αλλά και σε θέματα ανάπτυξης και μεγέθυνσης στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγορών.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 59 μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, εκ των οποίων τα 19 είναι υποχρεωτικά. Επίσης προσφέρονται 93 μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του ΟΠΑ, 18 μαθήματα Ξένων Γλωσσών, καθώς και 6 μαθήματα από το Τμήμα, τα οποία διδάσκονται στα αγγλικά για τους φοιτητές/-τριες που έρχονται από άλλες χώρες μέσω του Προγράμματος Erasmus.Το Πτυχίο του Τμήματος παρέχεται σε όσους εξεταστούν επιτυχώς σε 40 μαθήματα (19 Υποχρεωτικά, 8 κατεύθυνσης από το σύνολο των μαθημάτων της επιλεγείσας κατεύθυνσης, 9 επιλογής εκ των οποίων μέχρι 3 από τα άλλα Τμήματα και 4 μαθήματα ξένης γλώσσας). Το Πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προσφέρει τρείς κατευθύνσεις : 1. Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής 2. Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής 3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες: • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του” • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις” • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών” Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομίας)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MSC Business Analytics β) Master in Human Resources γ) MSC Entrepreneurship δ) Master in Political Marketing ε) MSC in Security and Risk Management στ)MSC Economics and Investment Banking.Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα παρακάτω: ΠΜΣ πλήρους και μερικής φοίτησης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ΠΜΣ πλήρους και μερικής φοίτησης στην Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους Διατμηματικό ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη (σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) Διατμηματικό ΠΜΣ πλήρους & μερικής φοίτησης στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ) Διατμηματικό ΠΜΣ μερικής φοίτησης στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1330
7