Αρχιτεκτονικής τοπίου

Κωδικός Μηχανογραφικού:
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου θα έχεις την ευκαιρία θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με την εφαρμογή τεχνικών, βιολογικών, φυσικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική και πολυλειτουργική διαχείριση, βελτίωση και προστασία του Αστικού και Περιαστικού τοπίου, καθώς και των φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.Αποστολή του είναι να προωθήσει τις πρακτικές έρευνας και τον καινοτόμο σχεδιασμό στο φυσικό και ιδιαίτερα στο δομημένο περιβάλλον, που έχει καταπονηθεί από την έντονη αστικοποίηση. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) των Τ.Ε.Ι., με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σου , θα ασχοληθείς είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της διαδικασίας σχεδιασμού, βελτίωσης και προστασίας του φυσικού, περιαστικού και δομημένου περιβάλλοντος. Επίσης, θα ασχοληθείς, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κάθε άλλη εργασία σχετική με την κατά χώρο και χρόνο τάξη των ανθρωπογενών και φυσικών οικοσυστημάτων, τόσο των μεμονομένων στοιχείων τους, όσο και συνόλων σε συνδυασμό με τα στοιχεία της τέχνης, της αρμονίας και του ωραίου. Ως πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. έχεις δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στέλεχος μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενος σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και προστασίας του τοπίου καθώς και την αξιοποίησή τους και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.

 1. Δημιουργία, βελτίωση, προστασία και συντήρηση δημοτικών πάρκων, φυσικών πάρκων στις πόλεις, αλσυλλίων, περιαστικών δασών, αισθητικών δασών, εθνικών δρυμών και γενικότερα δασών αναψυχής.
 2. Διαχείριση, βελτίωση και προστασία των υποβαθμισμένων ανθρωπογενών και φυσικών τοπίων.
 3. Παραγωγή, διαχείριση, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία φυτευτικού υλικού κατάλληλου για τη βελτίωση του αστικού, περιαστικού και φυσικού τοπίου.
 4. Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία φυτωρίων καλλωπιστικών φυτών, εκτροφείων θηραμάτων, κυνηγετικών περιοχών και ιχθυοτροφείων γλυκέων υδάτων, και διαχείρισης αισθητικών δασών.
 5. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Επιπλέον, μπορείς να:

 • εξελίσσεσαι σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
 • Εγγραφείς στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ ως μελετητής πρασίνου.
 • Εγγραφείς στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στην Κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • απασχοληθείς σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, μπορείς να ασχοληθείς και σαν μέλος Ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς σου.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση
Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) των Τ.Ε.Ι., με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της διαδικασίας σχεδιασμού, βελτίωσης και προστασίας του φυσικού, περιαστικού και δομημένου περιβάλλοντος. Επίσης, ασχολούνται, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κάθε άλλη εργασία σχετική με την κατά χώρο και χρόνο τάξη των ανθρωπογενών και φυσικών οικοσυστημάτων, τόσο των μεμονωμένων στοιχείων τους, όσο και συνόλων σε συνδυασμό με τα στοιχεία της τέχνης, της αρμονίας και του ωραίου. Επιπλέον, μπορείς να εγγραφείς:

 • στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ ως μελετητής πρασίνου.
 • στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στην Κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωπονίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc Plant Biotechnology
 • Master of Arts in Landscape Architecture in Univ. of Anhalt Germany

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

7569
36