επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16770
Βάση 2022
Εισακτέοι
167
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Χημείας  Χημείας  Α.Π.Θ θα μελετήσεις την επιστήμη της Χημείας. Θα λάβεις γνώσεις τόσο βασικών κλάδων της χημεία (όπως ανόργανη, οργανική, αναλυτική και φυσική χημεία, κβαντική χημεία, βιοχημεία, χημική τεχνολογία), όσο και πιο εξειδικευμένες γνώσεις.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Χημείας μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό παραγωγικό τομέα.

  • Μπορείς να εργαστείς ως χημικός και κοσμετολόγος.
  • Μπορείς να απασχοληθείς στις ακαδημαϊκές μονάδες, σε ιδρύματα, σε ινστιτούτα, σε κρατικές και ιδιωτικές βιομηχανίες και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς ως:

  • χημικός ποιοτικού ελέγχου
  • ερευνητής
  • χημικός παραγωγής ή ελέγχου
  • ελεύθερος επαγγελματίας

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Βασικά μαθήματα σε αυτή την κατεύθυνση είναι : Δόμηση, Παρουσίαση και Διάδοση Χημικής Πληροφορίας,  Παιδαγωγικά,  Ιστορία και Επιστημολογία Θετικών Επιστημών, Οργανολογία,  Δυναμικά Φυσικοχημικά Συστήματα με Χαοτική Συμπεριφορά, Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων, Μοριακή Μοντελοποίηση, Μοριακή Συμμετρία και Θεωρία Ομάδων, Εφαρμογές των Φύλλων Υπολογισμων στη Χημεία, Διδακτική της Χημείας και το Πείραμα στη Διδασκαλία της Χημείας, Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικού στη Χημεία και Διδασκαλία με Χρήση Τηλεκπαιδευτικών Δικτύων, Πληροφορική στο Χημικό Εργαστήριο, Στατιστική Θερμοδυναμική, Ψυχολογία, κ.α. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση μελετάται ο Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος, η Χημεία Περιβάλλοντος, οι Ηλεκτροχημικές Αντιδράσεις και Εφαρμογές, η Χημεία Υλικών, η Μετρολογία, η Χημειομετρία και Έλεγχος Ποιότητας και η Πράσινη Χημεία. 

Στην κατεύθυνση αυτή βασικά μαθήματα είναι:  Κλινική Βιοχημεία, Δομική Βιοχημεία και Στοιχεία Βιοπληροφορικής, Μοριακή Κυτταρική Βιολογία, Φαρμακευτική Χημεία, Έλεγχος του Μεταβολισμού, Βιοοργανική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Ραδιοαναλυτική Χημεία και Εφαρμογές Πυρηνικών Τεχνικών κ.α 

Βασικά μαθήματα για την κατεύθυνση αυτή είναι :Τεχνολογία Ανόργανων Υλικών, Νανοτεχνολογία ,  Διεργασίες στη Βιοτεχνολογία,   Φαινόμενα Μεταφοράς , Τεχνολογία Πολυμερικών Υλικών,  Αρχές Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ,  Τεχνικές Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Πολυμερών , Χημεία και Τεχνολογία του Χρώματος,   Εργαστηριακή Εξέταση Τροφίμων ,  Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων,   Χημεία Τροφίμων,  Τεχνολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων, κ.α.  

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Στα πρώτα έξι εξάμηνα διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των βασικών κλάδων της χημείας , μαθήματα υποστήριξης (φυσική, μαθηματικά), καθώς και ημι-υποχρεωτικά μαθήματα κλάδων της χημείας  ή ειδικότερα κατ’ επιλογήν μαθήματα χημείας και άλλων επιστημών.
Στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών επιλέγεις μια από τις τέσσερις κατευθύνσεις έτσι ώστε να εξειδικευτείς σε αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Κάθε κατεύθυνση έχει τα δικά της μαθήματα στα οποία θα πρέπει κατά τα προηγούμενα εξάμηνα να έχεις επιτύχει έναν καλό βαθμό.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 0402, Φυσικών Επιστημών, ως χημικός και μπορείς να εργαστείς ως καθηγητής χημείας.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά σπουδών:

– Ανόργανη χημεία και χημεία ανόργανων υλικών

-Κβαντική και υπολογιστική χημεία

– Βιοχημεία

– Οργανική σύνθεση

-Φυσικά προϊόντα και εφαρμογές

– Χημική ανάλυση

– Βιοανάλυση

– Χημεία και Έλεγχος ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

– Master for Research Chemists

-MSc in Biological Chemistry

-Master’s Programme in Chemistry. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4