επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17714
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Χημείας θα μελετήσεις την επιστήμη της Χημείας. Θα λάβεις γνώσεις τόσο βασικών κλάδων της χημεία (όπως ανόργανη, οργανική, αναλυτική και φυσική χημεία, κβαντική χημεία, βιοχημεία, χημική τεχνολογία), όσο και πιο εξειδικευμένες γνώσεις.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Χημείας μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό παραγωγικό τομέα.

 • Μπορείς να εργαστείς ως χημικός και κοσμετολόγος.
 • Μπορείς να απασχοληθείς στις ακαδημαϊκές μονάδες, σε ιδρύματα, σε ινστιτούτα, σε κρατικές και ιδιωτικές βιομηχανίες και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς ως:

 • χημικός ποιοτικού ελέγχου
 • ερευνητής
 • χημικός παραγωγής ή ελέγχου
 • ελεύθερος επαγγελματίας

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

 Στα πρώτα έξι εξάμηνα διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των βασικών κλάδων της χημείας (), μαθήματα υποστήριξης (φυσική, μαθηματικά), καθώς και ημι-υποχρεωτικά μαθήματα κλάδων της χημείας () ή ειδικότερα κατ’ επιλογήν μαθήματα χημείας και άλλων επιστημών.
Στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών επιλέγεις μια από τις τέσσερις κατευθύνσεις έτσι ώστε να εξειδικευτείς σε αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Κάθε κατεύθυνση έχει τα δικά της μαθήματα στα οποία θα πρέπει κατά τα προηγούμενα εξάμηνα να έχεις επιτύχει έναν καλό βαθμό. Σε αυτήν την κατεύθυνση μελετάτε ο Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος, η Χημεία Περιβάλλοντος, οι Ηλεκτροχημικές Αντιδράσεις και Εφαρμογές, η Χημεία Υλικών, η Μετρολογία, η Χημειομετρία και Έλεγχος Ποιότητας και η Πράσινη Χημεία. Μαθήματα η επίλογή των οποίων θα λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή των φοιτητών στην κατεύθυνση είναι: Δυναμικά Φυσικοχημικά Συστήματα με Χαοτική Συμπεριφορά, Ειδικά Κεφάλαια Κολλοειδών , Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Ηλεκτροανάλυση, Μέθοδοι Διαχωρισμού στη Χημική Ανάλυση, Οργανολογία, Αρχές Αντιρρύπανσης & Προστασίας Περιβάλλοντος , Ηλεκτροχημικά Συστήματα Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Χρωματογραφικών Διαχωρισμών, Πληροφορική στο Χημικό Εργαστήριο , Αρχαιομετρία και Χημεία Αρχαιολογικών Υλικών, Βιοαναλυτική Χημεία, Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Χημεία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 0402, Φυσικών Επιστημών, ως χημικός και μπορείς να εργαστείς ως καθηγητής χημείας.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Ανόργανη Χημεία και Χημεία Ανόργανων υλικών
 • Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
 • Βιοχημεία
 • Οργανική Σύνθεση – Φυσικά προϊόντα και εφαρμογές
 • Χημική Ανάλυση – Βιοανάλυση
 • Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης του Περιβάλλοντος

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Master for Research Chemists
 • MSc in Biological Chemistry
 • Master’s Programme in Chemistry 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1