επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16020
Βάση 2022
Εισακτέοι
199
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Χημείας Ιωαννίνων θα μελετήσεις την επιστήμη της Χημείας. Θα λάβεις γνώσεις βασικών επιστημών και πιο εξειδικευμένες πάνω στη χημεία.

Θα ασχοληθείς ιδιαίτερα με την Ανόργανη και Αναλυτική Χημεία, την Οργανική Χημεία και Βιοχημεία, τη Φυσικοχημεία, τη Βιομηχανική Χημεία και Χημεία Τροφίμων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Χημείας μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό παραγωγικό τομέα.

  • Μπορείς να εργαστείς ως χημικός και κοσμετολόγος.
  • Μπορείς να απασχοληθείς στις ακαδημαϊκές μονάδες, σε ιδρύματα, σε ινστιτούτα, σε κρατικές και ιδιωτικές βιομηχανίες και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς ως:

  • χημικός ποιοτικού ελέγχου
  • ερευνητής
  • χημικός παραγωγής ή ελέγχου
  • ελεύθερος επαγγελματίας

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Χημείας Ιωαννίνων δεν χωρίζεται σε υποχρεωτικές κατευθύνσεις και έχει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Τα μαθήματα που μελετά χωρίζονται σε 4 τομείς ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Οι τομείς αυτοί είναι :

1.Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας

2. Χημείας και Βιοχημείας

3.Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων

4. Φυσικοχημείας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Χημείας Ιωαννίνων εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 0402, Φυσικών Επιστημών, ως χημικός και μπορείς να εργαστείς ως καθηγητής χημείας.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα σου προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Χημεία στις εξής κατευθύνσεις:

-Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές.

-Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας.

-Συνθετική Χημεία,

Βιοχημεία – Bιοδραστικές Ενώσεις.

-Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων.

-Φυσική και Θεωρητική Χημεία Νανοδομών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.

-Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

– MSc in Chemistry– Chemical Engineering

-MSc in Biological Chemistry

-Master of Science (MSc) in Chemistry – Molecular Sciences.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

704
17