επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17320
Βάση 2017
Εισακτέοι
171
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Χημείας θα μελετήσεις την επιστήμη της Χημείας. Θα λάβεις γνώσεις βασικών επιστημών και πιο εξειδικευμένες πάνω στη χημεία. Θα ασχοληθείς ιδιαίτερα με την Ανόργανη και Αναλυτική Χημεία, την Οργανική Χημεία και Βιοχημεία, τη Φυσικοχημεία, τη Βιομηχανική Χημεία και Χημεία Τροφίμων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Χημείας μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό παραγωγικό τομέα.

 • Μπορείς να εργαστείς ως χημικός και κοσμετολόγος.
 • Μπορείς να απασχοληθείς στις ακαδημαϊκές μονάδες, σε ιδρύματα, σε ινστιτούτα, σε κρατικές και ιδιωτικές βιομηχανίες και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς ως:

 • χημικός ποιοτικού ελέγχου
 • ερευνητής
 • χημικός παραγωγής ή ελέγχου
 • ελεύθερος επαγγελματίας

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε υποχρεωτικές κατευθύνσεις και έχει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Τα μαθήματα που μελετά χωρίζονται σε 4 τομείς ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο. Οι τομείς αυτοί είναι :

 1. Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
 2. Χημείας και Βιοχημείας
 3. Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων
 4. Φυσικοχημείας

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα σου προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Χημεία στις εξής κατευθύνσεις:

 • Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση
 • Τεχνολογικές Εφαρμογές.
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας.
 • Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία – Bιοδραστικές Ενώσεις.
 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων.
 • Φυσική και Θεωρητική Χημεία Νανοδομών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.
 • Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας.

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • MSc in Chemistry – Chemical Engineering
 • MSc in Biological Chemistry
 • Master of Science (MSc) in Chemistry – Molecular Sciences 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6