Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Συγχωνεύτηκε με ΠΑ.ΔΑ)

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της εισαγωγικής κατεύθυνσης της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς:

 • σε νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά)
 • σε κλινικές
 • σε κέντρα υγείας
 • σε μονάδες φροντίδας και πρόνοιας
 • σε προγράμματα παροχής βοήθειας όπως «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • σε μονάδες απεξάρτησης
 • σε Κέντρα αισθητικής, spa, θαλασσοθεραπείας κ.α. ως διοικητικό στέλεχος.

Οι αρμοδιότητες που μπορείς ενδεικτικά να έχεις είναι οι εξής:

 • Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε κάθε βαθμίδα της διοίκησης και διοίκηση προσωπικού
 • Προμήθειες και εφοδιασμός.
 • Προγραμματισμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής και τα μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών και επιχειρηματικότητας αποτελούν μαθήματα κορμού και γίνονται για όλους τους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μέσω αυτών των μαθημάτων, θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την Μικρο και Μακροοικονομική Ανάλυση, την Λογιστική, τις Ποσοτικές Μεθόδους κ.α. που αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την κατανόηση της διοίκησης επιχειρήσεων και την εμβάθυνση σε ειδικότερους τομείς της. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως τα Συστήματα Υγείας και κοινωνικής προστασίας, το Δίκαιο της Οικονομικής ασφάλισης, τα οικονομικά της υγείας κ.α. Τέλος, τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, η Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, η Διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας μπορείς να απασχοληθείς ως διοικητικό στέλεχος σε μονάδες Υγείας και Πρόνοιας ( π.χ. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.α.).
 • Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα καθορίζονται από το ΠΔ 351/1989.
 • Τέλος, ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά νομοθεσία.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοίκησης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής :

 • Master of Science in Health and Social Care Management
 • Masters in Public Administration
 • Master of Health Administration
 • Master in Information Systems, IT in Public Administration
 • Master in Economy and Business Administration

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ