Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 765
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
7052
Βάση 2017
Εισακτέοι
175
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σε έναν από τους τρεις τομείς: της Πληροφορικής, της Κοινωνικής/Διοικητικής Επιστήμης και των Οικονομικών και των εφαρμογών τους στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Το τμήμα προέκυψε μετά την συγχώνευση των τμημάτων Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, γι αυτό το πτυχίο σου θα έχει τον τίτλο της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσεις (π.χ. Πτυχιούχος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας κ.α.) . 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και οργανισμών. Συγκεκριμένα θα μάθεις σχετικά με το Μαρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αλλά και σχετικά με άλλα εξειδικευμένα θέματα όπως η Επιχείρηση και η Προστασία του Περιβάλλοντος, τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και την Οικονομική και Ψηφιακή Παραβατικότητα. 

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανισμών και συνεταιρισμών. Αρχικά θα αποκτήσεις γενικότερες γνώσεις σχετικά με την Κοινωνιολογία, την Κοινωνική Οικονομία, την Κοινωνική Έρευνα και τα Κοινωνικά Προβλήματα. Στην συνέχεια θα προχωρήσεις σε περαιτέρω εξειδικευμένα θέματα όπως οι Αρχές του συνεργατισμού, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, αλλά και η Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του ότι το περιβάλλον των κοινωνικών επιχειρήσεων απέκτησε ένα οργανωμένο νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα το 2011, οι γνώσεις που θα αποκτήσεις στην σχολή είναι πολύ σημαντικές για την μετέπειτα ενασχόλησή σου. 

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα θα μάθεις σχετικά με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, τις Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό, την Στρατηγική και Οικονομική των Συστημάτων πληροφοριών αλλά και την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ) .

 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of International Marketing
 • Master of International Business
 • Master in Marketing and Communications
 • Master in International Economics
 • MSc in Management (Specialization in Business Analytics) 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

5270
31