Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ (Καταργήθηκε)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος  θα ασχοληθείς με την επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής εργασίας. Θα εφοδιαστείς  κατάλληλα για την άρτια κατάρτισή σου και επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Γενικά, το τμήμα θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και να βελτίωσης το επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής θα μπορείς να εργαστείς ως κοινωνικός λειτουργός και ως ελέυθερος επαγγελματίας. Θα μπορείς να απασχοληθείς: 

  • σε κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσιες και ιδιωτικές, όπως σε τομείς κοινωνικής ασφάλειας, κοινωνικής πρόνοιας κλπ, 
  • σε θέσεις χάραξης κοινωνικής πολιτικής, σχεδιασμού, συντονισμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης,                                                                                                                                              
  • σε εξειδικευμένους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμάτων κοινωνικής πολιτικής,                                                  
  • σε όλους τους φορείς και τα προγράμματα όπου προβλέπεται η ανάπτυξη κλινικών παρεμβάσεων της κοινωνικής εργασίας σε άτομα και ομάδες ατόμων με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας, κοινωνικής ένταξης κλπ, 
  • στην προληπτικη/θεραπευτική εργασία και την εφαρμογή προγραμμάτων επανέταξης ατόμων,
  • στις μονάδες Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, προκατάρτισης, κατάρτισης και διαρκούς εκπαίδευσης στελεχών πρόνοιας, ειδικής αγωγής και υγείας – ψυχικής υγείας,
  • στα κέντρα και τα προγράμματα μειονοτήτων

Επίσης, μπορείς να απασχοληθείς ως ερευντής, στον τομέα κοινωνικής πολιτικής και διοίκησης, της κοινωνικής εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα που διεξάγουν έρευνες.

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση αυτή σου προσφέρει εξειδίκευση προπτυχιακού επιπέδου που πλαισιώνεται εκτός των άλλων από τη συστηματική αξιοποίηση του εργαστηρίου υπολογιστών.

Στην Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας αποκτάς επαγγελματικά δικαιώματα, έχεις στη διάθεσή σου εργαστήριο κοινωνικής εργασίας πρέπει να γνωρίζεις πως η πρακτική άσκηση και η εποπτεία της συγκαταλέγονται στα υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, μαθήματα κατεύθυνσης, μαθήματα επιλογής. Στο Τμήμα λειτυργεί επίσης και Εργαστήριο Κοινωνικής και Κοινοτικής Εργασίας και Συμβουλευτικής.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 23/1992 αποκτάς άδεια άσκησης επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία
  • Κοινωνική Πολιτική και Κοινωική Εργασία.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1080
13