Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1010
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12445
Βάση 2022
Εισακτέοι
57
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Αποστολή του Τμήματος Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή του φιλοσοφικού στοχασμού μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, η εκπαίδευση ικανών επιστημόνων στην έρευνα και στη διδασκαλία της φιλοσοφίας, καθώς και η άρτια επιστημονική κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Επίσης, στόχος του Τμήματος είναι να συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας μπορείς να απασχοληθείς: ως καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα,  ως ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα, ως επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ως Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων κλπ. Επιπλέον μπορείς να ανοίξεις το δικό σου φροντιστήριο. 

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα σπουδών είναι προσανατολισμένα στην Επιστήμη της Φιλοσοφίας. Οι προπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων, τη συμμετοχή σε σεμινάρια, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή ανάληψη πρακτικής ή παρακολούθηση δύο επιπλέον μαθημάτων και ενός σεμιναρίου. Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών σου είναι: Νεότερη πολιτική φιλοσοφία, Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη, Αρχαία ελληνική ηθική και πολιτική φιλοσοφία, Νεότερη ηθική φιλοσοφία, Αναλυτική Φιλοσοφία, Αρχαία φιλοσοφία , Ερμηνευτική –Φαινομενολογία, Αριστοτέλης, Γνωσιοθεωρία – μεταφυσική κα.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος υπάγεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 02 Φιλολόγων, κατά το Νόμο 3577/2007 (Φ.Ε.Κ. 130/8.06.2007, τ. Α΄, άρθρο 26, παράγραφος 3).

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας λειτουργούν 3 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Μ.Π.Σ. Φιλοσοφίας

Δ.Μ.Π.Σ. Φιλοσοφία και Διοίκηση

Δ.Μ.Π.Σ. Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία

 

 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1