Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία

Κωδικός Μηχανογραφικού:
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12792
Βάση 2017
Εισακτέοι
86
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας (από τη γέννηση μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και παράλληλα εστιάζει και στην επαφή και στήριξη της οικογένειάς τους και όλων των σχετικών αναγκών που μπορούν να προκύψουν.

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας σε Παιδαγωγούς, με απόκτηση γνώσεων και  ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, ως παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Μέσα από τις σπουδές σε αυτό το τμήμα θα μάθεις πως να ανταποκρίνεσαι αποτελεσματικά στις ανάγκες των παιδιών που θα κληθείς τόσο να φροντίσεις όσο και να εκπαιδεύσεις.

Παράλληλα, το τμήμα στοχεύει στην διεξαγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών.  Με την αποφοίτηση σου λοιπόν, σκοπός είναι να μπορείς να  λάβεις αποφάσεις και έχεις τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να διεκδικήσεις ηγετικές θέσεις στο χώρο της προσχολικής αγωγής.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι πτυχιούχοι του τμήματος με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στους παρακάτω τομείς:

1. Στέλεχος σε κέντρα βρεφών και νηπίων καθώς και σε νηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

2. Με την ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

3. Με την απασχόληση στην εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους

5. Με τον σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας,

6. Με τη στήριξη και την παροχή υπηρεσιών των οικογενειών, αλλά και της κοινότητας μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων προγραμμάτων στήριξης και συνεργασίας,

7. Με ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την εξέλιξη και εφαρμογή καινοτομιών στην φροντίδα και αγωγή βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνουν:   

1. Μαθήματα γενικής υποδομής από τις επιστήμες της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Ιατρικής, όπως Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Στατιστική, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Προσχολική αγωγή και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Νεοελληνική Γλώσσα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αισθητική αγωγή-Ιστορία τέχνης, Αγωγή Υγείας και Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας

2. Μαθήματα ειδικής υποδομής, τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της ειδικότητας των Βρεφονηπιοκόμων, όπως Σύγχρονες τάσεις Προσχολικής Παιδαγωγικής, Συγκριτική Παιδαγωγική, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία, Παιδιατρική, Εξελικτική Παιδιατρική,  Βρεφονηπιοκομία, Εξελικτική Ψυχολογία βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, Προσχολική Παιδαγωγική, Μεθοδολογία έρευνας, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής, Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Παιδείας και Κοινωνική Πρόνοια.

3. Μαθήματα ειδικότητας που προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις για την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος, όπως Βρεφονηπιοκομία, Μουσικοπαιδαγωγική, Εικαστικά, Μουσικοκινητική αγωγή, Κουκλοθέατρο, Θεατρικό παιχνίδι, Παιδαγωγικό υλικό, Παιδική Λογοτεχνία, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Νευροφυσιολογία

4. Μαθήματα διοίκησης, διαχείρισης, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση των χώρων εργασίας που σχετίζονται με την ειδικότητα, όπως Οργάνωση και Διοίκηση Βρεφονηπιακών Σταθμών, Στοιχεία οικονομίας και διαχείρησης Παιδικών Σταθμών, Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας και Διαπολιτισμική αγωγή.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος είναι κατοχυρωμένα με το ΦΕΚ 203/τ.Α΄ /23.12.1991

1) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες: α) στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,

β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο και

γ) στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας.

2) Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.

β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών.

γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. 

4) Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

5) Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

6) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωμάτων.

Μεταπτυχιακά

Μερικά από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που μπορείς να επιλέξεις για να διευρύνεις τις γνώσεις σου και να ανοίξεις νέα επαγγελματικά μονοπάτια είναι τα εξής:

1. Δάσκαλος στην εκπαίδευση της γλώσσας για διαπολιτισμική επικοινωνία 

2. Πρώιμη φροντίδα: πρόληψη, ανίχνευση και παρέμβαση στις αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές διαταραχές

3. Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία στην εκπαίδευση με μελέτες παιδιών (έρευνα)

4. MA in Early Childhood Education: Education for Family Living

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος