Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 518
επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13148
Βάση 2017
Εισακτέοι
66
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών θα εκπαιδευτείς διεξοδικά στα θεωρητικά, εικαστικά και τεχνικά ιδιώματα της φωτογραφικής εικόνας και του βίντεο. Θα εφοδιαστείς με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορείς να αρθρώνεις δημιουργικά τις προσωπικές σου μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς της τέχνης, της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του βίντεο.
Το Τμήμα έχει σαν αποστολή την θεωρητική, εικαστική και τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς της φωτογραφίας και του βίντεο, με στόχο την μελέτη και έρευνα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού και την δημιουργική ανάπτυξη των γνώσεων στα πεδία των εφαρμογών και των τεχνών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών μπορείς να απασχοληθείς ως επαγγελµατίας σε σηµαντικό αριθµό εφαρµογών, ως ερευνητής και µελετητής, ως καλλιτέχνης, ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, ως εκπαιδευτικός, ως επιµελητής εκθέσεων, εκδόσεων και εκδηλώσεων σε πολιτιστικούς/καλλιτεχνικούς φορείς.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διαρθρώνεται σε μαθήματα γενικής υποδομής τα οποία είναι μαθήματα γενικών επιστημών με σκοπό την εισαγωγή των σπουδαστών στην θεωρία της φωτογραφίας και της οπτικής επικοινωνίας, της εικαστικής σύνθεσης, της ψυχολογίας, της ιστορίας της τέχνης και της ιστορίας της φωτογραφίας και σε αυτά στηρίζονται τα μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας, σε μαθήματα ειδικής υποδομής τα οποία παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς ενός ευρύτερου γνωστικού πεδίου και στοχεύουν στην εμπέδωση των μαθημάτων ειδικότητας ,σε μαθήματα ειδικότητας τα οποία παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στους επί μέρους τομείς του γνωστικού πεδίου του Τμήματος και τα μαθήματα ΔΟΝΑ και επιχειρηματικότητας τα οποία είναι μαθήματα γενικότερου ενδιαφέροντος από τις γνωστικές περιοχές Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται από το Π.Δ. 357 , άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 160 τ.Α΄/16.06.1989) .

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

  1. Εικαστικών Τεχνών και Οπτικοακουστικών Προγραμμάτων Τεχνών
  2. Σκηνοθεσίας.

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18