Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1011
επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10510
Βάση 2022
Εισακτέοι
80
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Σκοπός του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου είναι οι απόφοιτοι του να διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες αλλά και μία εις βάθος κατανόηση της πρακτικής και της θεωρητικής διάστασης της δημιουργικής διαδικασίας, μέσω ψηφιακών τεχνολογικών μέσων. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σπουδών είναι πολυεπίπεδο, διεπιστημονικό, διαθεματικό και οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα και την αυτάρκεια να δημιουργούν, δηλαδή να σχεδιάζουν αλλά και να υλοποιούν και να παράγουν μόνοι τους ψηφιακά και οπτικοακουστικά έργα, βασισμένα σε σωστή θεωρητική θεμελίωση και ενταγμένα σε ένα πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως δημιουργοί ψηφιακών καλλιτεχνικών έργων, αλληλεπιδραστικών μορφών αφήγησης με έμφαση στον οπτικοακουστικό καλλιτεχνικό λόγο και ως δημιουργοί ψηφιακών κινηματογραφικών έργων. Επιπλέον ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς (Performance χορού και θεάτρου, διαδραστικές παραστάσεις, εφαρμογές οπτικών τεχνών, εφαρμογές πολυμεσικού υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών στις παραστατικές τέχνες), σε κοινωνικούς φορείς (κοινωνικό θέατρο, ακτιβισμός, χορός και κοινωνία, διαδραστικό και διαδικτυακό θέατρο, performance και δημόσιος χώρος, κ.α..), σε εκπαιδευτικούς φορείς (Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιτεχνικών ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς/ πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης), σε ιδιωτικούς φορείς ψηφιακών εφαρμογών και καλλιτεχνικούς οργανισμούς : Παραγωγή ψηφιακού υλικού (Ψηφιακή εμψύχωση, Animation, Video game) – υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για τις παραστατικές τέχνες μέσω της χρήσης της απαραίτητης τεχνολογίας (λογισμικά συστήματα και μηχανήματα). Επίσης, μπορείς να ασχοληθείς με τον σχεδιασμό και υλοποίηση εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων, τις ψηφιακές εφαρμογές στον φωτισμό, τη σκηνογραφία και τον ήχο , τον σχεδιασμό ψηφιακών εκθέσεων, σε εφαρμογές δημιουργικής γραφής σε ψηφιακά και επιτελεστικά καλλιτεχνικά έργα, στη Δραματουργία της επιτέλεσης και σε ψηφιακές εκδόσεις.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου συνίσταται σε δύο βασικούς πυλώνες: τις ψηφιακές τέχνες και τον κινηματογράφο. Οι δύο αυτές βασικές κατευθύνσεις συναντώνται σε αρκετά σημεία, αλληλεπιδρούν και λειτουργούν συμπληρωματικά, γι’ αυτό και συνυπάρχουν στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Ως προς τις ψηφιακές μορφές τέχνης (New Media Art, Digital Art, Interactive Art), διδάσκεται η καλλιτεχνική δημιουργία που αξιοποιεί: τεχνολογίες υπερμέσου, ψηφιακού video, εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας, ψηφιακών παιχνιδιών, διάχυτης υπολογιστικής, κινητής επικοινωνίας και γεωεντοπισμού, ψηφιακού ήχου, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όσον αφορά στον κινηματογράφο, το βίντεο και γενικά τις οπτικοακουστικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, είτε αυτές παράγονται μέσω αναλογικών είτε ψηφιακών μέσων, στο τμήμα διδάσκονται: διεύθυνση φωτογραφίας, σενάριο, σκηνοθεσία, σχεδιασμός οπτικοακουστικής αφήγησης (ντεκουπάζ, storyboarding), μοντάζ εικόνας και ήχου, παραγωγή, animation 2Δ και 3Δ και ηχητικός σχεδιασμός. Παράλληλα όμως διδάσκονται βασικά μαθήματα υποβάθρου: σύνθεσης (οπτικής, πλαστικής, ηχητικής, οπτικοακουστικής), θεωρητικά (ιστορίας της τέχνης και του κινηματογράφου, φιλοσοφίας, αισθητικής) και τεχνολογικά (πληροφορικής, προγραμματισμού και υλοποίησης σε επίπεδο software αλλά και hardware). Όλα τα παραπάνω αντικείμενα βρίσκουν εφαρμογή και αλληλεπιδρούν με το κεντρικό πυρήνα εργαστηριακών μαθημάτων καλλιτεχνικής δημιουργίας που διατρέχουν όλη τη δομή του προγράμματος, μετά το 2ο εξάμηνο και ουσιαστικά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των σπουδών στο Τμήμα. Τέλος, οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν στη διαμόρφωση της δικής τους καλλιτεχνικής πρακτικής μέσα από την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου Ε.Κ.Π.Α δεν προσφέρει ακόμη κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1