Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

Κωδικός Μηχανογραφικού:
επιστημονικό πεδίο
2ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων αποκτήσεις γνώσεις τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές σχετικά με την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, την αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων. Αποστολή του τμήματος είναι η εκπαίδευση στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, και την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες αυτές μέσα από την έρευνα και την εμπειρική εφαρμογή.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να απασχοληθείς σε κλάδους όπως:

 • η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση,
 • η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
 • η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και
 • ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα.

Επίσης μπορείς να απασχοληθείς με πλήρη επιστημονική επάρκεια που σου παρέχουν οι σπουδές σου στους παρακάτω τομείς:

 • στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους,
 • στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και
 • στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις αλλά αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα κατατάσσονται σε τρεις τομείς μαθημάτων:

 1. Αρχιτεκτονικής, Κατασκευαστικής και Παραστατικής Τεχνολογίας.
 2. Εικαστικών Τεχνών και Διακοσμητικών Εφαρμογών.
 3. Σχεδιασμού (design) Χώρου και Αντικειμένου

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 18.01, Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Διακοσμητικής ( Κωδικός: Π.Ε. 18.27, Διακοσμητικής).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να επιλέξεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Στο Σχεδιασμό και την Τεχνολογία Χρωμάτων
 2. Στην Αρχιτεκτονική
 3. Στην εσωτερική Διακόσμηση
 4. Στη Στρατηγική Σχεδίαση.

Η συμβουλή του Buddy

Το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας επανέρχεται ξανά στο μηχανογραφικό δελτίο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μετά την διαγραφή του το 2013 σύμφωνα με το Σχέδιο Αθηνά.

Συνεπώς για έγκυρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μείνε συντονισμένος στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ : http://eadsa.teicm.gr/

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

7782
39