επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15217
Βάση 2022
Εισακτέοι
157
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Φυσικής θα αποκτήσεις τις γνώσεις των βασικών ενοτήτων από φυσικά φαινόμενα όπως Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Σύγχρονη Φυσική σε θεωρητικό αλλά και εργασιακό επίπεδο, καθώς επίσης θα διδαχθείς και την μεθοδολογία της Φυσικής για την επίλυση παλαιών και νέων προβλημάτων. Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ερευνούν και να μελετούν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Στην εκπαίδευση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως καθηγητής φυσικής
 • Σε τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών μονάδων ή στις τηλεποικινωνίες εταιρίες ως ειδικοί
 • Στη μετεωρολογική υπηρεσία ως μετεωρολόγοι έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
 • Στον ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΡΤ ως ειδικοί επιστήμονες έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
 • Σε ερευνητικά κέντρα ως φυσικοί ερευνητές.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση αυτή θα αποκτήσεις τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης I
 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης II
 • Κβαντική Οπτική & Lasers

Και ως μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης δίνονται τα εξής: Φυσική των Μορίων & Νανοϋλικών, Φυσική της Στερεάς Γης – Δυναμική των σεισμών, Διατάξεις Μετατροπής Ενέργειας, Φυσική Ημιαγωγικών διατάξεων & κβαντικών ετεροεπαφών, Φυσική Βιολογικής Ύλης.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αποκτήσεις τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Στοιχειώδη σωμάτια
 • Πυρηνική Φυσική Ι
 • Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ
 • Ατομική & Μοριακή Φυσική

Και ως μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης δίνονται τα εξής: Ειδικά θέματα Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών σωματιδίων, Ιατρική Φυσική, Μαθηματική Φυσική, Αστροσωματιδιακή Φυσική & Κοσμική Ακτινοβολία, Σύγχρονη Κβαντική Φυσική και Εφαρμογές .

Στην κατεύθυνση αυτή θα αποκτήσεις τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Φυσική των αστέρων
 • Παρατηρησιακή Αστροφυσική
 • Αστροφυσική Πλάσματος

Και ως μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης δίνονται τα εξής: Αστρικά συστήματα και γαλαξίες,Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και Κοσμολογία, Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών, Φυσική του Ήλιου και του Διαστήματος.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αποκτήσεις τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Δυναμική της Ατμόσφαιρας
 • Φυσική Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος
 • Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

Και ως μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης δίνονται τα εξής: Φυσική Ωκεανογραφία, Κλίμα-Κλιματική Αλλαγή, Συνοπτική Μετεωρολογία, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αποκτήσεις τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Σήματα και Συστήματα
 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Υπολογιστές ΙΙ

Και ως μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης δίνονται τα εξής: Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Συστήματα Αυτοματισμού, Συστήματα Υπολογιστών, Μικροηλεκτρονική, Οπτικοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Φυσικής εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 04.01, Φυσικών και στον κλάδο Π.Ε. 12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Ραδιοηλεκτρολόγων (Κωδικός Π.Ε. 12.10, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων) εφόσον έχεις το μεταπτυχιακό σου στη Ραδιοηλεκτρολογία. Επίσης με τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α΄1985) κατοχυρώνονται και ορίζονται τα επαγγελματικά σου δικαιώματα στον κλάδο της εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω επιλογές:

-Στη θεωρητική φυσική και μαθηματικά

-Στις γεωεπιστήμες

-Στη βιολογική φυσική και την υπολογιστική βιολογία

-Στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος

-Στην εφαρμοσμένη φυσική.

Επίσης στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Π.Μ.Σ. με τίτλο «Π.Μ.Σ. στη Φυσική» και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής Κατευθύνσεις:

(Ι) Βασική Φυσική με εξειδίκευση στην (α) Φυσική των Υλικών, (β) Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, (γ) Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική και

(ΙΙ) Εφαρμοσμένη Φυσική με εξειδίκευση στην (α) Φυσική Περιβάλλοντος.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων σχετικά με τον κλάδο. 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1