Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 722
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8889
Βάση 2017
Εισακτέοι
175
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανικής Αυτοματισμού θα αποκτήσεις γνώσεις στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνουν το γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων αυτόματου ελέγχου, στις γενικές αρχές λειτουργίας τους, αλλά και στα πλαίσια πάσης φύσεως συστημάτων, που απαντούν σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, ήτοι σε συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά κ.λ.π. Αποστολή του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού θα έχεις αποκτήσεις δεξιότητες στη Σχεδίαση Αυτοματισμών (με ιδιαίτερη έμφαση στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς και τον Έλεγχο με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης) που θα σου επιτρέψουν να εργασθείς ως υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας, ή και επιχειρηματίας στους ακόλουθους τομείς:

 • Βελτίωση της απόδοσης Βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων
  (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης
  ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες
  και κοπιαστικές εργασίες).
 • Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (Ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα,
  τρένα, Ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου
  διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της
  ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα).
 • Αυτόματα Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (Έξυπνα κτίρια, Ρύθμιση
  θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, Εξοικονόμηση ενέργειας,
  έλεγχος συσκευών).
 • Ιατρικοί Αυτοματισμοί.
 • Ποιοτικός Έλεγχος, Συντήρηση Εξοπλισμού και Διασφάλιση Ποιότητας.
 • Τεχνολογικές Υπηρεσίες (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Διαχειριστές Έργων).
 • Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων (Πληροφορικά Συστήματα
  Εξόρυξης Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων
  (Data Mining Information Systems for Database Marketing – Data
  Segmentation – Data Analysis` Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και
  Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics).
 • Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων (Security and Access
  Control Systems).
 • Εκπαίδευση, Έρευνα και μεταφορά Τεχνογνωσίας.
 • Βιομηχανικά Δίκτυα και Δίκτυα Πραγματικού Χρόνου.
 • Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί,
  απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι).

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται ως εξής: τα πρώτα επτά εξάμηνα αποτελούνται από μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ειδικής υποδομής, μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας, ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα αποτελούνται από θεωρητικές ώρες, ασκήσεις πράξεις και εργαστηριακές ώρες. Στο τελευταίο εξάμηνο πρέπει να διεκπεραιώσεις με επιτυχία την πρακτική άσκηση.
Το τμήμα αποτελείται από δύο τομείς του Αυτόματου ελέγχου και του λογισμικού και υλικού συστημάτων αυτοματισμού.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 20, Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα σου παρέχει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο:
Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής-Advanced Control Systems and Robotics.
Άλλα μεταπτυχιακά που μπορείς να επιλέξεις παραθέτονται παρακάτω:

 1. Στην παγκόσμια πολιτική και τις σχέσεις ευρωμεσογειακής
 2. Ρομποτικής και αυτοματισμού
 3. Στη βιομηχανική μηχανική αυτοματισμού
 4. Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών
 5. Μηχανικών διαχείρισης
 6. Στον τομέα της μηχανολογίας
 7. Ειδίκευση στη μηχανική ελέγχου.

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

8512
40