επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14500
Βάση 2017
Εισακτέοι
174
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Φυσικής θα αποκτήσεις γνώσεις από το σύνολο των τομέων που συνθέτουν το πρόγραμμα σπουδών οι οποίοι είναι

 •  Εφαρμοσμένης Φυσικής
 • Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
 • Φυσικής της Συμπυκνωμένης ύλης
 • Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών.

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ερευνούν και να μελετούν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Στην εκπαίδευση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως καθηγητής φυσικής
 • Σε τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών μονάδων ή στις τηλεποικινωνίες εταιρίες ως ειδικοί
 • Στη μετεωρολογική υπηρεσία ως μετεωρολόγοι έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
 • Στον ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΡΤ ως ειδικοί επιστήμονες έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
 • Σε ερευνητικά κέντρα ως φυσικοί ερευνητές.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής δίνει έμφαση, κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα φοίτησης, στη διδασκαλία της Φυσικής σε εισαγωγικό επίπεδο. Αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να μπορεί ο φοιτητής να ανταπεξέρχεται καλύτερα στις απαιτήσεις των ειδικότερων μαθημάτων Φυσικής που ακολουθούν. Επιπλέον στο 4ο έτος σπουδών, υπάρχει υποχρεωτική επιλογή κατευθύνσεων για την περαιτέρω εμβάθυνση σε επιμέρους κλάδους της Φυσικής οι οποίες είναι:

 • Φυσική Υλικών Τεχνολογίας
 • Ενέργεια και Περιβάλλον
 • Φωτονική
 • Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
 • Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος
 • Γενική. Η “Γενική Κατεύθυνση” περιλαμβάνει πέντε τουλάχιστον υποχρεωτικά μαθήματα από το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων των υπολοίπων κατευθύνσεων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Φυσικής εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 04.01, Φυσικών και στον κλάδο Π.Ε. 12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Ραδιοηλεκτρολόγων (Κωδικός Π.Ε. 12.10, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων) εφόσον έχεις το μεταπτυχιακό σου στη Ραδιοηλεκτρολογία.
Επίσης με τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α΄1985) κατοχυρώνονται και ορίζονται τα επαγγελματικά σου δικαιώματα στον κλάδο της εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω επιλογές:

 1. Στη θεωρητική φυσική και μαθηματικά
 2. Στις γεωεπιστήμες
 3. Στη βιολογική φυσικής και της υπολογιστικής βιολογίας
 4. Στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος
 5. Στην εφαρμοσμένη φυσική.

Ή μπορείς να προβείς στην επιλογή κάποιου από τα μεταπτυχιακά που σου παρέχει το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών που οδηγούν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:

 1. Στην Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία)
 2. Στην Ενέργεια και Περιβάλλον
 3. Στην Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
 4. Στην Φυσική των Υλικών
 5. Στην Φωτονική.

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5