επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13999
Βάση 2017
Εισακτέοι
193
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Φυσικής θα αποκτήσεις τις γνώσεις των βασικών ενοτήτων από φυσικά φαινόμενα όπως Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Σύγχρονη Φυσική σε θεωρητικό αλλά και εργασιακό επίπεδο, καθώς επίσης θα διδαχθείς και την μεθοδολογία της Φυσικής για την επίλυση παλαιών και νέων προβλημάτων.
Σκοπός του Τμήματος είναι αφενός, η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές του στο αντικείμενο της φυσικής αλλά και σε συναφή αντικείμενα όπως τα Μαθηματικά , η Χημεία, η Πληροφορική και τα Παιδαγωγικά και αφετέρου η παραγωγή πρωτότυπης υψηλού επιπέδου έρευνας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Στην εκπαίδευση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως καθηγητής φυσικής
 • Σε τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών μονάδων ή στις τηλεποικινωνίες εταιρίες ως ειδικοί
 • Στη μετεωρολογική υπηρεσία ως μετεωρολόγοι έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
 • Στον ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΡΤ ως ειδικοί επιστήμονες έχοντας πραγματοποιήσει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
 • Σε ερευνητικά κέντρα ως φυσικοί ερευνητές.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Φυσικής διακρίνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα δομής στα οποία δίνεται περισσότερη έμφαση στη μεθοδολογία και σε μαθήματα ύλης με έμφαση στις νέες γνώσεις και τις εφαρμογές, καθώς επίσης και στα κατ επιλογή μαθήματα όπου διδάσκονται τεχνικές και τεχνολογίες απαραίτητες στη Φυσική όπως Μαθηματικά, υπολογιστές και Εργαστηριακές μέθοδοι. Τα μαθήματα επιλογής μπορείς να τα επιλέξεις από τους εξής κύκλους μαθημάτων:

 •  Θεωρητικής Φυσικής
 • Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Διδακτικής της Φυσικής
 • Φυσικής του Περιβάλλοντος, της Ατμόσφαιρας και του Διαστήματος
 • Νέων Τεχνολογιών
 • Μαθήματα τα οποία ανήκουν σε όλους τους κύκλους σπουδών.

Επίσης το Τμήμα πραγματοποιείται έρευνα αιχμής σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων θεωρητικής και πειραματικής φυσικής, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

 • Αστρονομία, Αστροφυσική και Φυσική Πλάσματος
 • Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Περιβάλλον
 • Φυσική Υψηλών Ενεργειών
 • Ατομική, Μοριακή και Οπτική Φυσική
 • Πυρηνική Φυσική
 • Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
 • Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Φυσικής εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 04.01, Φυσικών και στον κλάδο Π.Ε. 12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Ραδιοηλεκτρολόγων (Κωδικός Π.Ε. 12.10, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων) εφόσον έχεις το μεταπτυχιακό σου στη Ραδιοηλεκτρολογία.
Επίσης με τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α΄1985) κατοχυρώνονται και ορίζονται τα επαγγελματικά σου δικαιώματα στον κλάδο της εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω επιλογές:

 1. Στη θεωρητική φυσική και μαθηματικά
 2. Στις γεωεπιστήμες
 3. Στη βιολογική φυσικής και της υπολογιστικής βιολογίας
 4. Στην επιστήμη και την τεχνολογία του περιβάλλοντος
 5. Στην εφαρμοσμένη φυσική.

Ή μπορείς να προβείς στην επιλογή κάποιου από τα μεταπτυχιακά που σου παρέχει το τμήμα Φυσικής:

 1. ΠΜΣ Φυσικής ,
 2. ΠΜΣ στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον,
 3. ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες, και
 4. ΠΜΣ στις Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6