επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10110
Βάση 2022
Εισακτέοι
157
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Κοινωνιολογίας Κρήτης θα αποκτήσεις θεωρητικά και πρακτικά εφόδια γύρω από την κοινωνική δομή, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τους κοινωνικούς θεσμούς. Θα μελετήσεις την επιστήμη της κοινωνιολογίας, θα ασχοληθείς με την έρευνα, θα αναπτύξεις την αυτόνομη κοινωνιολογική σκέψη και θα καλλιεργήσεις την ικανότητα σου επίδρασης πάνω στα κοινωνικά δρώμενα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 • Μπορείς να εργαστείς  στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής κοινωνιολογίας αλλά και συναφών μαθημάτων.
 • Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

 Επίσης, σε υπηρεσίες Υπουργείων, σε κέντρα ερευνών και μελετών κ.ά. Μπορείς να εργαστείς σε Εταιρείες Ερευνών, Βιομηχανίες, μεγάλες Επιχειρήσεις, Ιδιωτικά Ινστιτούτα, στις Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Περιφέρειες και στις Νομαρχίες, στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, στα σωφρονιστικά ιδρύματα κ.ά. Επιπλεον, μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα της Κοινωνιολογίας δηλαδή να εργαστείς ως:

 • ειδικός σε θέματα κοινωνικών πολιτικών,
 • σύμβουλος (consultant) σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας,
 • στέλεχος εκπαιδευτικών οργανισμών,
 • υπεύθυνος – σχεδιαστής έρευνας, αξιολογητής έρευνας- για μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας,
 • ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στις κρατικές υπηρεσίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στο χώρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

 Τέλος, σύμφωνα με το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011), οι Κοινωνιολόγοι μπορούν να στελεχώνουν τις παρακάτω υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας:

 1. Διεύθυνση Εξαρτήσεων
 2. Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών
 3. Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού
 4. Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης
 5. Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.

 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το τμήμα Κοινωνιολογίας Κρήτης δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις, ωστόσο τα μαθήματα του ακολουθούν τρεις βασικούς τομείς: 

-Τον Τοµέα Κοινωνικής Θεωρίας και Μεθόδων, που καλύπτει γνωστικά αντικείµενα της ιστορίας των κοινωνιολογικών θεωριών, της κλασικής και σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας, της κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας, της επιστηµολογίας των κοινωνικών επιστηµών και των µεθόδων, ποσοτικών και ποιοτικών, της εµπειρικής έρευνας των κοινωνικών επιστηµών.

-Τον Τοµέα Κοινωνικής Οργάνωσης και Μεταβολής , ο οποίος συνθέτει δύο επιµέρους κατευθύνσεις, της Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μεταβολής και της Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Ως προς την πρώτη κατεύθυνση καλύπτει τα γνωστικά αντικείµενα της οικονοµικής κοινωνιολογίας, τις θεωρίες της κοινωνικής αλλαγής και ανάπτυξης, της ιστορικής κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ιστορίας, της αστεακής κοινωνιολογίας, της αγροτικής κοινωνιολογίας, της κοινωνιολογίας της εργασίας, της κοινωνικής δηµογραφίας, τις θεωρίες παγκοσµιοποίησης, τη µετανάστευση και την ανάλυση της ταξικής συγκρότησης των κοινωνικών σχηµατισµών. Τα γνωστικά αντικείµενα της δεύτερης κατεύθυνσης συµπεριλαµβάνουν τα γνωστικά αντικείµενα της πολιτικής κοινωνιολογίας, της κοινωνιολογίας του κράτους και των οργανώσεων, τα πολιτικά κόµµατα, τις οργανώσεις συµφερόντων, τα κοινωνικά κινήµατα, τις κρατικές πολιτικές, την κοινωνιολογία του γραφειοκρατικού φαινοµένου, τους τοπικούς θεσµούς αυτοδιοίκησης, την περιβαλλοντική κοινωνιολογία και την πολιτική κοινωνιολογία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

-Τον Τοµέα Πολιτισµού, που καλύπτει την κοινωνιολογία του πολιτισµού, την κοινωνική ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, την ιδεολογία και την κουλτούρα. Καλύπτει, επίσης, µια σειρά αντικειµένων που σχετίζονται µε την κοινωνιολογία της οικογένειας, την κοινωνικοποίηση και τον κοινωνικό έλεγχο κλπ Στο τμήμα λειτουργούν δύο εργαστήρια: Κοινωνικής ανάλυσης και εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας, Μελέτες για το κοινοτικό φύλο.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 10 Κοινωνιολόγων, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως καθηγητής Κοινωνιολογίας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως Κοινωνιολόγος.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες, 2. Εγκληματολογικές Σπουδές, 3. Κοινωνικός Μετασχηματισμός Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

674
3