Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Ρέθυμνο
Κωδικός Μηχανογραφικού: 644
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
5178
Βάση 2017
Εισακτέοι
105
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με την επιστήμη και τεχνολογία της Ακουστικής και με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος ονομάζεσαι Μηχανικός Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Μπορείς να απασχοληθείς αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη μουσική, στην παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας των μουσικών οργάνων και της επιστήμης και τεχνολογίας της ακουστικής.

Επίσης, ως απόφοιτος μπορείς να εγγραφείς στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και ως Μηχανικός Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) να μπορείς να ανοίγεις μελετητικά γραφεία ακουστικής, ηχομείωσης, ηχομόνωσης, κατασκευής στούντιο ηχοληψίας, κατασκευής αιθουσών με ακουστικό ενδιαφέρον ως ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορείς να απασχοληθείς στους ακόλουθους τομείς:

1. Στο χώρο της Μουσικής Τεχνολογίας:

• Σχεδιασμός και υλοποίηση μεικτών διατάξεων φυσικών και ψηφιακών οργάνων με ή χωρίς MIDI (πρωτόκολλο διασύνδεσης ψηφιακών μουσικών οργάνων) για συναυλίες και ηχογραφήσεις.
• Σχεδιασμός οργάνωση και διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων μουσικής και ήχου καθώς και της σχετικής βάσης δεδομένων.
• Παραγωγή μουσικών επιλογών από έτοιμα μουσικά υλικά.
• Παραγωγή μείξεων ηχητικών υλικών για μουσική χρήση, σε συνδυασμό ήχου παραγόμενου από ψηφιακά μουσικά όργανα και ήχου φυσικών μουσικών οργάνων, με προδιαγραφές συνθέτη ή παραγωγού. • Σχεδιασμός και εκτέλεση προετοιμασίας παραγωγής με ανάγκες ηχητικής αναπαραγωγής για μουσική χρήση σε συναυλίες και παραστάσεις.

• Σχεδιασμός και εκτέλεση προετοιμασίας παραγωγής με ανάγκες ηχητικής αναπαραγωγής. • Τεχνική διεκπεραίωση εργασιών για τη διευθέτηση δικαιωμάτων μετάδοσης και χρήσης μουσικών υλικών ολοκληρωμένων ή αποσπασματικών.
• Παραγωγή μείξεων ηχητικού περιβάλλοντος και μουσικής για τις παραστατικές τέχνες.

2. Στο χώρο των Έργων Ακουστικής:

• Μελέτη και επίβλεψη ή συμμετοχή στην επίβλεψη, εργασιών ακουστικής ανάλυσης, διασποράς, ηχοαπορρόφησης και ακουστικής βελτίωσης χώρων.

• Μελέτη και επίβλεψη ή συμμετοχή στην επίβλεψη παρεμβάσεων ακουστικής βελτίωσης συνθηκών εξωτερικών και εσωτερικών ηχογραφήσεων, εκδηλώσεων και παραστάσεων.

3. Στο χώρο της Μηχανικής Ήχου και Ηχοληψίας:

• Σχεδιασμός και επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων εργαστηρίου ηχογράφησης και εργαστηρίων παραγωγής τελικού προτύπου.

• Σχεδιασμός και εκτέλεση εξωτερικών και εσωτερικών ηχογραφήσεων καθώς και ηχογραφήσεων ειδικών απαιτήσεων.

• Συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού και λογισμικού εργαστηρίων ήχου.

• Σχεδιασμός χειρισμός και συντήρηση μονάδων εξωτερικών ηχογραφήσεων.

• Σχεδιασμός επίβλεψη κατασκευής και διαχείριση εγκαταστάσεων ήχου κινηματογράφου και θεάτρου.

• Εκτέλεση εργασιών συγχρονισμού για παραγωγές μουσικής και εικόνας.

• Οργάνωση κατασκευή και χειρισμός βάσεων δεδομένων ηχητικών δειγμάτων για χρήση στο θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τη μουσική δημιουργία και τα πολυμέσα.

• Ηχητικός σχεδιασμός και χειρισμός συστημάτων ήχου παραστάσεων και εκδηλώσεων.

• Σχεδιασμός, συμμετοχή στην ανάπτυξη και χειρισμός διαδραστικών συστημάτων και συστημάτων πολυμέσων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Έχει γενικής(Θετικές Επιστήμες,Τεχνολογία,Μουσική) και ειδικής υποδομής. Ανάλογα με το γνωστικά αντικείμενο μελέτης το Τμήμα έχει 3 τομείς:

  1. Τομέας Α: Επεξεργασίας Mουσικοακουστικού Σήματος (Music and Audio Processing). Μαθήματα: Στοιχεία Θεωρίας & Σημειογραφίας της Μουσικής, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ήχου και Μουσικής, Ιστορικά & Μορφολογικά Στοιχεία της Μουσικής Ι και ΙΙ, Πρωτόκολλα Μουσικής Επικοινωνίας, Μορφολογία του Ήχου και Ηχητικός Σχεδιασμός Ι και ΙΙ, Σύνθεση Ήχου Ι και ΙΙ, Ασύρματη Διάδοση Μουσικο-Ακουστικού Σήματος, Ηλεκτρονικά Μουσικά Όργανα, Ειδικά Θέματα Μουσικού Προγραμματισμού, Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Εικόνας, Σεμινάριο Συστήματα Πολυκάναλης και Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου
  2. Tομέας Β: Εφαρμοσμένης Ακουστικής και Τεχνολογίας Ήχου (Applied Acoustics and Sound Engineering). Εισαγωγή στην Ακουστική Μουσική Ακουστική – Οργανολογία Εφαρμοσμένη Ακουστική Ι και ΙΙ, Ιστορικά και Μορφολογικά Στοιχεία της Μουσικής ΙΙΙ, Ηχοληψία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Εφαρμοσμένη Ακουστική ΙΙΙ, Πρωτόκολλα Mastering, Σεμινάριο Τεχνικές Μουσικής Παραγωγής και Ηχητική Κάλυψη Συναυλιών.
  3. Toμέας Γ: Επιστημονικής Υποδομής (Science). Φυσική Κυματική, Μαθηματικά Ι και ΙΙ, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Ηχητικά Συστήματα Ι και ΙΙ, Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα, Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι και ΙΙ, Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Γλώσσες Προγραμματισμού, Εφαρμογές Πολυμέσων και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Συστήματα Μικροεπεξεργαστών.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, δηλαδή μπορείς να διδάσκεις μαθήματα της ειδικότητας σου αποκλειστικά στα Μουσικά Σχολεία.

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα σου δεν προσφέρονται αυτόνομα προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Στα εργαστήρια του Τμήματος έχουν εκπονηθεί και εκπονούνται μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Για παράδειγμα:

  • Υψίσυχνα ελαστικά κύματα στο Si με τη χρήση υπερβραχέων παλμών laser
  • Μεθοδολογίες δυναμικού νανοσκοπικού χαρακτηρισμού υλικών με ακουστικές πηγές παραγόμενες από υπερβραχείς παλμούς laser
  • Cretan lyra top plate vibrational analysis with laser interferometry

Ενδεικτικά μερικά προγράμματα που θα μπορούσες να ακολουθήσεις εκτός του πανεπιστημίου σου είναι:

  • MSc Audio Engineering
  • MSc in Mechatronical Engineering “

ΤΕΙ Κρήτης

1655
16