Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού ΣΜΥΝ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 864
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14802
Βάση 2017
Εισακτέοι
41
Θέσεις εισακτέων
Ψυχοτεχνική δοκιμασία Υγειονομικές εξετάσεις Δρόμος 100μ. (17") Δρόμος 1000μ. (4' και 30") Άλμα σε ύψος (1μ.) Άλμα σε μήκος (3,60μ.) Ρίψη σφαίρας 7,275χλγ (4,40μ.)

Τι αφορά η σχολή;

Ως σπουδαστής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού θα αποκτήσεις την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή καθώς επίσης και την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με σκοπό να μπορείς μελλοντικά ως Μόνιμος Υπαξιωματικός του ΠΝ να ανταποκριθείς στα καθήκοντα της ειδικότητας σου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

6 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού παρέχει τα εξής τρία είδη εκπαίδευσης: Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση: η οποία περιλαμβάνει

 • Τη Βασική Θεωρητική Εκπαίδευση, στο 1ο Τετράμηνο μετά την κατάταξή σου, στη διάρκεια του οποίου, ανεξαρτήτως ειδικότητας, διδάσκεσαι “Βασικά Θεωρητικά Μαθήματα” τα οποία είναι: Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Ηλεκτροτεχνία, Ανώτερα Μαθηματικά, Ναυτική Ιστορία, Διευθυντική, Δίκαιο, Γενικές Γνώσεις, Στρατιωτική Αγωγή, Ναυτική Αγωγή
 • Την Ειδική Θεωρητική Εκπαίδευση, που διαρκεί τα υπόλοιπα τρία (3) Χειμερινά Τετράμηνα, στη διάρκεια των οποίων, εκπαιδεύεσαι σε θέματα της ειδικότητάς σου, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως.   Οι ειδικότητες και τα μαθήματα που τους αντιστοιχούν παρουσιάζονται παρακάτω:
 1. Διαχειριστές:(α) Οικονομία και Λογιστική, (β) Οργάνωση και Διαχείριση, (γ) Ανώτερα μαθηματικά, (δ) Δίκαιο,(ε) Διευθυντικ
 2. Αρμενιστές: (α) Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες, (β) Ναυπηγία, (γ) Ναυτική Μηχανολογία, (δ) Διευθυντική, (ε) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών, (στ) Ναυτικές Επιχειρήσεις, (ζ) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες
 3. Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών: (α) Ναυτικές Επιχειρήσεις, (β) Πληροφορική, (γ) Ηλεκτρονική, (δ) Ηλεκτροτεχνία, (ε) Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες, (στ) Διευθυντική, (ζ) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες, (η) Οργάνωση και Διαχείριση, (θ) Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ, (ι) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών
 4. Τεχνικών Όπλων: (α) Ηλεκτρονική, (β) Ηλεκτροτεχνία, (γ) Ναυτικές Επιχειρήσεις, (δ) Ναυπηγία, (ε) Οργάνωση και Διαχείριση, (στ) Ναυτική Μηχανολογία, (ζ) Χημεία, (η) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών
 5. Ηλεκτρολόγων: (α) Ηλεκτρονική, (β) Ηλεκτροτεχνία, (γ) Ναυτικές Μηχανές, (δ) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών, (ε) Πληροφορική
 6. Τεχνικοί Μηχανολογικών Συστημάτων: (α) Ναυτική Μηχανολογία, (β) Ναυτικές Μηχανές, (γ) Ναυπηγία, (δ) Ηλεκτροτεχνία, (ε) Φυσική, (στ) Διευθυντική, (ζ) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών
 7. Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Συστημάτων: (α) Ηλεκτροτεχνία, (β) Ηλεκτρονική, (γ) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες, (δ) Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, (ε) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών
 8. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστών και Δικτύων: (α) Ανώτερα Μαθηματικά, (β) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών, (γ) Ηλεκτρονική, (δ) Πληροφορική, (ε) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες, (στ) Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών.
 9. Την Πρακτική Εκπαίδευση σε εργαστήρια, συνεργεία του Ναυστάθμου και σε Πολεμικά Πλοία, για τα αντικείμενα της ειδικότητάς σου

Στρατιωτική – Ναυτική Εκπαίδευση: Με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών. Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου, εκτελούνται εκπαιδευτικοί πλόες διήμερης ή τριήμερης διάρκειας, μια φορά τον μήνα, με Πολεμικά Πλοία του Στόλου. Αθλητική Εκπαίδευση: παράλληλα με την πνευματική καλλιέργεια και τις θεωρητικές / ναυτικές γνώσεις που αποκτάς, γυμνάζεσαι καθημερινά και επί μιάμιση ώρα, υπό την επιτήρηση γυμναστών, προκειμένου να βελτιώσεις την φυσική σου κατάσταση και να αναπτύξεις ορισμένες ικανότητες και προσόντα απαραίτητα για μέλλοντα Υπαξιωματικό όπως π.χ. την αγωνιστικότητα, την μαχητικότητα, την εμμονή για τη νίκη και την ευγενή άμιλλα, την θέληση, ενεργητικότητα, ενθουσιασμό φυσική και ψυχική αντοχή.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της Σχολής μετά από επιτυχή διετή φοίτηση ονομάζεσαι Κελευστής και ξεκινάς τη σταδιοδρομία σου ως μόνιμο στέλεχος του Π.Ν. Από την ημερομηνία της κατατάξεώς σου στη Σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή σου και εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι:

 • Στο βαθμό του Κελευστού, τρία (3) χρόνια.
 • Στο βαθμό του Επικελευστού, τρία (3) χρόνια.
 • Στο βαθμό του Αρχικελευστού, τρία (3) χρόνια.
 • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού, τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή σου στη Σ.Μ.Υ.Ν., εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού