Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 178
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14557
Βάση 2017
Εισακτέοι
103
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα εκπαιδευτείς έτσι ώστε να ασχοληθείς με την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να απασχοληθείς σε διάφορους τομείς ανάλογα με την ειδίκευσή σου. Μπορείς να απασχοληθείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως:

 • σε ιδρύματα φροντίδας απασχόλησης και περίθαλψης παιδιών με ειδικές ανάγκες
 • σε σχολεία ειδικής αγωγής
 • στα νοσοκομεία παιδιών
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Για την κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού θα πρέπει να λάβεις την πρακτική άσκηση Νηπιαγωγών στο 5ο εξάμηνο, την πρακτική άσκηση Νηπιαγωγών στο 6ο εξάμηνο), την πρακτική άσκηση ΣΜΕΑ στο 7ο εξάμηνο και την πρακτική άσκηση ΣΜΕΑ στο 8ο εξάμηνο.

Για την κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου πρέπει να λάβεις υποχρεωτικά την Πρακτική Άσκηση ΣΜΕΑ στο 5ο εξάμηνο, την Πρακτική Άσκηση Δασκάλων στο 6ο εξάμηνο, την Πρακτική Άσκηση στις ΣΜΕΑ στο 7ο εξάμηνο και την Πρακτική Άσκηση ΣΜΕΑ στο 8ο εξάμηνο.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά , Ελεύθερης Επιλογής και εκμάθηση ξένης γλώσσας. Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρεις κύκλους:

 • Ειδική Αγωγή (Εισαγωγή στις μαθησιακές δυσκολίες, Εισαγωγή στην εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης, Εισαγωγή στην εκπαίδευση κωφών/βαρήκοων ατόμων , Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες κ.α.)
 • Ψυχολογία/Γλώσσα (Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη γενική και ειδική εκπαίδευση, Διδασκαλία του γραπτού λόγου, Ψυχοφυσιολογία κ.α.)
 • Παιδαγωγικές και Θετικές Επιστήμες (Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Γενικές αρχές οικολογίας κ.α.)
 • Ξένες Γλώσσες

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να απασχοληθείς ως Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή μπορείς να ασχοληθείς με την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγού εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 71 Δασκάλων ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς να εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).
 • Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς να εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει το ακόλουθο μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Αγωγής, Ειδική Αγωγή

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Master in Special Needs Education – Counselling
 • MSc in Special Education

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

858
7