Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 284
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17636
Βάση 2017
Εισακτέοι
94
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με τη βιοχημεία και τη βιοτεχνολογία. Συγκεκριμένα, θα μελετήσεις το σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων ενώσεων, το χημισμό των ζωντανών συστημάτων, την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, το μεταβολισμό ενέργειας κα. Θα διεξάγεις έρευνες στους τομείς της Βιοχημείας, Βιολογίας, και Γενετικής. Θα λάβεις γνώσεις βασισμένες στα σημερινά δεδομένα και κατάλληλες για εφαρμογή στην υγεία και στη βιοτεχνολογία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Βιοχημείας, μπορείς να εργαστείς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς:

 • Στη διδασκαλία όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τις βιοεπιστήμες και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα.
 • Στην έρευνα και πραγματογνωμοσύνη, σε γνωστικά αντικείμενα των βιοεπιστημών, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια, σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
 • Σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας όλων των βαθμίδων.
 • Στο βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων περιβάλλοντος.
 • Επίσης, μπορείς να αναλαμβάνεις την ευθύνη είτε υπογράφοντας ατομικά, είτε συνυπογράφοντας, όταν συμμετέχεις σε ομάδες με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει την εξής μορφή:

 • Αρχικά, περιέχει γενικά μαθήματα που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος γνώσεων βασικών επιστημών, όπως Βιολογία, Γενική και Οργανική Χημεία.
 • Στη συνέχεια, εισάγονται μαθήματα πιο εξειδικευμένα, όπως η Βιοργανική Χημεία, η Κυτταρική Βιολογία, η Βιοσύνθεση μακρομορίων‐ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, η Φυσιολογία Ζωικών 0ργανσμών Ι και η Βιοστατιστική.
 • Ακολουθούν μαθήματα τόσο γενικά όσο και εξειδικευμένα για να αποκτήσει ο φοιτητές όλες τις γενιές απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται αλλά και τις πιο προχωρημένες για να μελετήσει τη Βιοχημεία, τη Βιοτεχνολογία και τη γενετική. Αυτό γίνεται με μαθήματα όπως η Ενζυμολογία, η Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών, Βιοτεχνολογία Ζώων, Βιοτεχνολογία Φυτών και Μοριακή Βιολογία ΙΙ.
 • Τέλος, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων που ενδιαφέρουν το φοιτητή περισσότερα, πέρα από τα υποχρεωτικά μαθήματα (Βιοχημεία Τροφίμων, Βιοηθική, Βιοχημική Τοξικολογία, Εξέλιξη, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Βιοπληροφορική).

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ04.04, δηλαδή μπορείς να διδάξεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, έχεις και δικαιώματα Βιολόγου (ΠΕ04).
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα μπορείς να βρεις στο 104/2009 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α αρ. 130/5 Αυγούστου 2009.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου παρέχει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά:

 • Βιοτεχνολογία – Ποιότητα διατροφής & περιβάλλοντος
 • Τοξικολογία
 • Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας – Μοριακή Γενετική – Διαγνωστικοί Δείκτες
 • Βιοεπιχειρείν

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • MSc Biochemistry & Molecular Biology
 • Master in Biochemistry and Molecular and Cell Biology
 • MSc in Food Science and Nutrition

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

858
7