επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14240
Βάση 2022
Εισακτέοι
162
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως απόφοιτος του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε θα αποκτήσεις Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης που οδηγούν σε πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Επιπέδου. Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι να παρέχει στους σπουδαστές την απαραίτητη γνώση με στόχο να παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις Εργαστηριακές Ιατρικές Εξετάσεις, έχοντας γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή των βιολογικών δεικτών και των συνθηκών που μπορούν να επιδράσουν στην ακρίβεια και αξιοπιστία του προσδιορισμού τους.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Κατ’ αναλογία και με άλλες χώρες του εξωτερικού, οι φοιτητές του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε εκπαιδεύονται ώστε να εργαστούν στο χώρο των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων στελεχώνοντας τα Τμήματα:

• μικροβιολογικό–ιολογικό

• βιοχημικό

• αιματολογικό

• αιμοδοσίας-τράπεζας αίματος

• ανοσολογικό-ιστοσυμβατότητος

• πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA

• ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό

• τοξικολογικό

• παθολογοανατομικό

• κυτταρολογικό

• μοριακής βιολογίας – γενετικής

• πειραματόζωων.

Αναλαμβάνουν υπεύθυνα και εγγυώνται την σωστή εκτέλεση όλων των εργαστηριακών τεχνικών και μπορούν να αναλάβουν την καθοδήγηση και επίβλεψη εφαρμογής τεχνικών από κατώτερης εκπαίδευσης προσωπικό του χώρου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κλπ.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε παρέχει 4 έτη σπουδών (240 ects) που περιλαμβάνουν Θεωρητική (Θ), Εργαστηριακή Εκπαίδευση (Ε), Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) και Πρακτική άσκηση. Οι παρεχόμενες γνώσεις περιλαμβάνουν τη διδασκαλία βασικών μαθημάτων (μαθήματα γενικής, ΜΓΥ, και ειδικής υποδομής, ΜΕΥ) όπως η Χημεία, Ιατρική Φυσική, Βιοχημεία, Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Γενετική, Γενική μικροβιολογία, Ανατομική, Φυσιολογία κλπ που αποτελούν το υπόβαθρο που θα επιτρέψει κατανόηση των φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού και των ανωμαλιών τους καθώς και την κατανόηση της αρχής λειτουργίας αλλά και τη σωστή εφαρμογή των περισσότερων διαγνωστικών μεθόδων που θα διδαχθούν στα επιμέρους μαθήματα. Επίσης περιλαμβάνει μαθήματα Εξειδίκευσης, όπως μαθήματα αιματολογίας, Κλινικής Χημείας, Ειδικά μαθήματα μικροβιολογίας, Ιολογίας, Ανοσολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Κυτταρολογίας κλπ. που αναφέρονται ειδικά στις διάφορες παθολογικές καταστάσεις, τις μεταβολές των διαφόρων βιολογικών δεικτών στα βιολογικά υγρά και ιστούς, στις μεθόδους προσδιορισμού τους και στις πρακτικές ορθής επιλογής και εφαρμογής των μεθόδων. Τέλος, διδάσκονται μαθήματα ειδικής υποδομής όπως Αγγλική ορολογία, ασφάλεια Εργαστηρίου, Σχεδιασμός Έρευνας-Στατιστική, Πληροφορική, Πειραματόζωα κλπ.

Το Τμήμα δραστηριοποιείται ερευνητικά σε διάφορα ερευνητικά πεδία μεταξύ των οποίων:

• Διερεύνηση παθοφυσιολογίας νόσων / νέων βιολογικών δεικτών με διαγνωστική αξία.

• Έλεγχος βιολογικής δράσης ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον (αναστολείς ενζύμων)

• Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνικών

• Έλεγχος λοιμογόνων παραγόντων

• Γενετική προδιάθεση και παθολογικές καταστάσεις.

 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Κατ’ αναλογία και με άλλες χώρες του εξωτερικού, οι φοιτητές του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε εκπαιδεύονται ώστε να εργαστούν στο χώρο των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων στελεχώνοντας τα Τμήματα:

• μικροβιολογικό–ιολογικό

• βιοχημικό • αιματολογικό

• αιμοδοσίας-τράπεζας αίματος

• ανοσολογικό-ιστοσυμβατότητος

• πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA

• ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό

• τοξικολογικό

• παθολογοανατομικό

• κυτταρολογικό

• μοριακής βιολογίας – γενετικής

• πειραματοζώων.

Αναλαμβάνουν υπεύθυνα και εγγυώνται την σωστή εκτέλεση όλων των εργαστηριακών τεχνικών και μπορούν να αναλάβουν την καθοδήγηση και επίβλεψη εφαρμογής τεχνικών από κατώτερης εκπαίδευσης προσωπικό του χώρου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κπλ.

 

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών συνδιοργανώνει με το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Μοριακές και Βιοϊατρικές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» διετούς διάρκειας. Το Πρόγραμμα συνδυάζει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, που πραγματοποιούνtαι στους χώρους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου ενώ ένα μέρος των διαλέξεων γίνεται διαδικτυακά.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

2722
11