Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας ΣΥΔ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 865
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Ψυχοτεχνική δοκιμασία Υγειονομικές εξετάσεις Δρόμος 100μ. (17") Δρόμος 1000μ. (4' και 30") Άλμα σε ύψος (1μ.) Άλμα σε μήκος (3,60μ.) Ρίψη σφαίρας 7,275χλγ (4,40μ.)

Τι αφορά η σχολή;

Ως σπουδαστής της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών θα αποκτήσεις το απαραίτητο σύνολο γνωστικού αντικειμένου Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης Αποστολή της Σχολής είναι η παραγωγή Υπαξιωματικών αντίστοιχων ειδικοτήτων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται μέσα σ’ ένα τεχνολογικά υψηλού επιπέδου οργανισμό που είναι η Πολεμική Αεροπορία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

4 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η προπτυχιακή εκπαίδευση στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών διαχωρίζεται σε τρία είδη εκπαίδευσης:

  1. Στρατιωτική Εκπαίδευση: Με την κατάταξη σου στη Σχολή ως Δόκιμος αρχίζει η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση από την ιδιωτική ζωή στο στρατιωτικό περιβάλλον και το πνεύμα της Π.Α.. Με το πέρας της Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής πέντε Ειδικοτήτων µε τρόπο που ορίζεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Σχολής. Οι Ειδικότητες που παρέχει η Σχολή είναι : -Στρατολόγος -Μετεωρολόγος -Αμύνης Αεροδρομίων -Ταμιακός -Πληροφοριών Η στρατιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με διαρκείς ενημερωτικές διαλέξεις διαφόρων θεμάτων (π.χ. υγιεινή – πρώτες βοήθειες), βολές ελαφρών όπλων, χειμερινές – θερινές διαβιώσεις – πορείες, πεζικές ασκήσεις, ολιγοήμερα ή πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια.
  2. Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση: Τα διδασκόμενα μαθήματα στη Σχολή διακρίνονται σε κοινής φοίτησης και μαθήματα ειδικότητας. Τα μαθήματα κοινής φοίτησης παρέχουν γνώσεις σε αντικείμενα γενικότερου ενδιαφέροντος που κρίνονται απαραίτητα για κάθε στρατιωτικό (Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Εθνικά Θέματα κλπ) καθώς και γενικές στρατιωτικές γνώσεις ανεξάρτητες της ειδικότητας κάθε ένστολου (Κανονισμός Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, Κανονισμός Πειθαρχίας Π.Α. κλπ). Τα μαθήματα ειδικότητας παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις που εστιάζονται στις πραγματικές απαιτήσεις κάθε ειδικότητας. Επί πλέον των ανωτέρω μαθημάτων περιλαμβάνονται Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης, Εκπαιδευτικά Ταξίδια.
  3. Αθλητική Εκπαίδευση: Η αθλητική εκπαίδευση αποσκοπεί στο να αναπτύξεις την φυσική και ψυχική αντοχή σου σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορείς να αντεπεξέρχεσαι με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες, στερήσεις και κακουχίες σε καιρό ειρήνης, έντασης και πολέμου όπως το απαιτεί το Αεροπορικό πνεύμα. Στα πλαίσια της Αθλητικής Εκπαίδευσης γίνονται και Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Με την αποφοίτηση σου από τη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών αποκτάς τον βαθμό του Σμηνία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σου σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για για την προαγωγή σου είναι:

  • Στο βαθμό του Σμηνία, 3 χρόνια
  • Στο βαθμό του Επισμηνία, 3 χρόνια
  • Στο βαθμό του Αρχισμηνία, 3 χρόνια
  • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, 4 χρόνια
  • Μετά από 19 χρόνια υπηρεσίας ή 8 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή προάγεσαι σε Ανθυποσμηναγός.

Πολεμική Αεροπορία