Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Ακαδημία, Ελλάδα

Είναι γνωστό για:

Περιγραφή

Οι Εκκλησιαστικές Ακαδημίες στη Ελλάδα είναι 4 (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Ηράκλειο). Είναι Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή, χορηγούν πτυχία ισότιμα με εκείνα των ΑΕΙ και καταρτίζουν Κληρικά και Λαϊκά στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Η εισαγωγή αποφοίτων λυκείου γίνεται μόνο μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης έχει τα ίδια προγράμματα σπουδών με την Αθήνα. Του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, εκτός από το πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, διαθέτουν και το πρόγραμμα Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής.

Συγκεκριμένα για κάθε Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ισχύουν τα παρακάτω:

 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας . Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας είναι παραγωγική σχολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην Ακαδημία λειτουργούν δύο Προγράμματα Σπουδών με διάρκεια σπουδών 8 εξαμήνων: Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.
 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) Βελλάς Ιωαννίνων. Η διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη και τα Προγράμματα – Τμήματα Σπουδών: το Πρόγραμμα Ιερατικών και το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής.
 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Στην Ακαδημία λειτουργούν δύο προγράμματα σπουδών – Τμήματα:
 1. Τμήμα Ιερατικών Σπουδών
 2. Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
 • Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης λειτουργούν δύο Προγράμματα :
 1. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
 2. Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

Ενδεικτικά, μερικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: Ιστορία της αρχαίας ελληνικής ψυχολογίας, επιστημονική μεθοδολογία, βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, χριστιανική παλαιογραφία, βυζαντινή ιστορία, εκκλησιαστικό δίκαιο, ασματικές ακολουθίες, ποιμαντική ψυχολογία, ψυχολογία του βάθους, αγιολογία, ενοριακή διοίκηση και οργάνωση, θέματα πατερικής θεολογίας, παιδαγωγική κ.α.

Σχολές και Τμήματα

Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες είναι Πανεπιστημιακές Σχολές σε 4 πόλεις της Ελλάδας. Βρίσκονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Σε κάθε Ακαδημία θα βρεις διάφορες δραστηριότητες. Μερικές από αυτές είναι οι εξής:

 •  Βιβλιοθήκη
 • Εργαστήρια Μουσικής Παιδείας
 • Εργαστήρια Η/Υ
 • Ιερούς Ναούς και Παρεκκλήσια
 • Τραπεζαρία

Πληροφορίες Επικοινωνίας