Ιερατικών Σπουδών Κρήτης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 416
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10475
Βάση 2021
Εισακτέοι
10
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας θα γνωρίσεις τις αξίες της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού. Θα αποκτήσεις τις αναγκαίες γνώσεις μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο, ώστε να προβάλεις και να αξιοποιείς τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Παράδοσης και παράλληλα θα αναπτύξεις πνεύμα ενότητας, αγάπης και συνεργασίας που καθήκον σου θα είναι μετέπειτα να το μεταλαμπαδεύσεις στους πιστούς της Ορθοδοξίας. Σκοπός των σπουδών σου θα είναι η ανάδειξη σου σε Κληρικό και Λαϊκό Στέλεχος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες. Προετοιμάζει και καταρτίζει κληρικούς, στελέχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ικανά να αντιμετωπίσουν τις προσκλήσεις και προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.Βασικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών είναι: -Τα Αρχαία Ελληνικά –Εκκλησιαστική Ιστορία –Ερμηνεία Χριστιανικών Κειμένων –Εκκλησιαστικό Δίκαιο –Εκκλησιαστική Μουσική.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, χειροτονούμενος, κατατάσσεσαι στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσεσαι στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά ως κάτοχος πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορείς να εγγραφείς στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων, ωστόσο χρειάζεται να γνωρίζεις ότι με το παραπάνω πτυχίο δεν έχεις δικαίωμα διορισμού στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Αναλυτικότερα στο Νόμο 3432/2006 (ΦΕΚ 14/03.02.2006 τεύχος Α)

Μεταπτυχιακά

Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες δεν υλοποιούν κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες