επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8376
Βάση 2017
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην επιστήμη της ηλεκτρολογίας και άλλες συναφής επιστήμες. Συγκεκριμένα θα  μάθεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ορισμένης δαπάνης (την εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων, κατασκευών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.α.) καθώς για τα σχέδια κατασκευών βιομηχανικών αυτοματισμών. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μπορείς να εργαστείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μπορείς:
• Να εργαστείς σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην εκπόνηση τεχνικών, οικονομικομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, μπορείς να εργαστείς στην τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
• Να αναλάβεις την πυροπροστασία κλειστών χώρων, την επισκευή και συντήρηση οχημάτων, ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων, τον χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων, την εγκατάσταση καύσης υγρών και αερίων καυσίμων , τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανιών και άλλων μονάδων και τις ψυκτικές εγκαταστάσεις.
• Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής αντίστοιχων μαθημάτων.
Τέλος, σύμφωνα με το ΤΕΙ Κρήτης το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου έχει τις εξής εξειδικεύσεις:
• Ηλεκτρολόγος στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας
• Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων
• Ηλεκτρολόγος βιομηχανίας
• Ηλεκτρολόγος στο πεδίο επικοινωνίας-υπολογιστών
• Ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικών προϊόντων και νέων τεχνολογιών αιχμής

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις αλλά από μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και διοίκησης, οικονομίας, νομικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα του προγράμματος ανήκουν σε τρεις τομείς της επιστήμης της ηλεκτρολογίας όπως Υποδομής (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική κτλ), Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθορίζονται από το Β.Δ/γμα 699/71 (Φ.Ε.Κ. 233 τεύχος Α).
• Επιπλέον σύμφωνα με την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) μπορείς να αποκτήσεις αυτοδίκαια από την Διεύθυνση Βιομηχανίας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου υπομηχανικού Β’τάξης ενώ μετά την συμπλήρωση 4 ετών από την κτήση του πτυχίου σου και με την προϋπηρεσία 4 ετών αποκτάς την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’τάξης
• Οι ειδικότητες και οι κατηγορίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά στο Β.Δ. 14/25 Οκτωβρίου 1927.
Επιπροσθέτως έχεις το δικαίωμα να αναλάβεις τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων Φ.Ε.Κ.
• Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για χώρους συγκέντρωσης κοινού και εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/2.12.1980(ΦΕΚ 20Β/19.01.1981 ), 3 α/20.08.1981 (ΦΕΚ 538Β/11.09.1981) και 8/07.08.1977( ΦΕΚ 725Β/19.08.1977)
• Επίβλεψη και εκτέλεση συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μονοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με το Ν.1575/03.12.1985 (ΦΕΚ 207 Α/11.12.1985).
• Υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης σύμφωνα με το Π.Δ. 100/30.10.2010 (ΦΕΚ 177 Α/06.10.2010) και την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του Ν.4030/21.11.2011 (ΦΕΚ 249 Α/25.11.2011)
• Άδεια χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας σύμφωνα με το Π.Δ. 113/17.10.2012 (ΦΕΚ 198 Α/17.10.2012)
• Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κ.α. σύμφωνα με το Π.Δ. 114/17.10.2012 (ΦΕΚ 199 Α/17.10.2012)
• Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης των δραστηριοτήτων του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ 115/17.10.2012 (ΦΕΚ 200 Α/17.10.2012)
• Άδεια ασκήσεως επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εξυπηρέτηση και έλεγχο ψυκτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 1/07.01.2013, ΦΕΚ 3Α/08.01.2013
• Τέλος ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17 Τεχνολόγων (Κωδικός: Π.Ε. 1730, Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρολογίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Master in Data Science
  • MSc in Computing Security
  • MSc in Mobile Technologies and Smart Cities
  • Master in Business Information Systems Management
  • MSc in Engineering Management
  • MSc in Scientific and Technological Imaging

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

5270
31