Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στον τομέα της ηλεκτρολογίας και άλλων συναφών αντικειμένων όπως ο προγραμματισμός Η/Υ, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τις ηλεκτρικές μηχανές. Επιπλέον το τμήμα σου παρέχει γνώσεις και άλλων επιστημών που θεωρούνται απαραίτητες για την πορεία σου ως ηλεκτρολόγος όπως η Φυσική, η Ηλεκτροχημεία, τα Μαθηματικά κ.α.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μπορείς να εργαστείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μπορείς: • Να εργαστείς σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην εκπόνηση τεχνικών, οικονομικομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, μπορείς να εργαστείς στην τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. • Να αναλάβεις την πυροπροστασία κλειστών χώρων, την επισκευή και συντήρηση οχημάτων, ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων, τον χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων, την εγκατάσταση καύσης υγρών και αερίων καυσίμων , τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανιών και άλλων μονάδων και τις ψυκτικές εγκαταστάσεις. • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής αντίστοιχων μαθημάτων. Τέλος, σύμφωνα με το ΤΕΙ Κρήτης το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου έχει τις εξής εξειδικεύσεις: • Ηλεκτρολόγος στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας • Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων • Ηλεκτρολόγος βιομηχανίας • Ηλεκτρολόγος στο πεδίο επικοινωνίας-υπολογιστών • Ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικών προϊόντων και νέων τεχνολογιών αιχμής

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις αλλά αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα και μαθήματα ειδικότητας. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών ανήκουν σε 3 τομείς που είναι οι εξής: 1) Σημάτων και Συστημάτων 2) Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος και 3) Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών. Τα υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα θα σου δώσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την ηλεκτρολογία ενώ με τα μαθήματα ειδικότητας θα έχεις την ευκαιρία να εμβαθύνεις σε περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις ηλεκτρικές μηχανές, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας κ.α. Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 5 μαθημάτων ειδικότητας αποτελεί προϋπόθεση για την πρακτική άσκηση του τμήματος. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθορίζονται από το Β.Δ/γμα 699/71 (Φ.Ε.Κ. 233 τεύχος Α). • Επιπλέον σύμφωνα με την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) μπορείς να αποκτήσεις αυτοδίκαια από την Διεύθυνση Βιομηχανίας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου υπομηχανικού Β’τάξης ενώ μετά την συμπλήρωση 4 ετών από την κτήση του πτυχίου σου και με την προϋπηρεσία 4 ετών αποκτάς την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’τάξης • Οι ειδικότητες και οι κατηγορίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά στο Β.Δ. 14/25 Οκτωβρίου 1927. Επιπροσθέτως έχεις το δικαίωμα να αναλάβεις τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων Φ.Ε.Κ. • Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για χώρους συγκέντρωσης κοινού και εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/2.12.1980(ΦΕΚ 20Β/19.01.1981 ), 3 α/20.08.1981 (ΦΕΚ 538Β/11.09.1981) και 8/07.08.1977( ΦΕΚ 725Β/19.08.1977) • Επίβλεψη και εκτέλεση συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μονοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με το Ν.1575/03.12.1985 (ΦΕΚ 207 Α/11.12.1985). • Υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης σύμφωνα με το Π.Δ. 100/30.10.2010 (ΦΕΚ 177 Α/06.10.2010) και την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του Ν.4030/21.11.2011 (ΦΕΚ 249 Α/25.11.2011) • Άδεια χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας σύμφωνα με το Π.Δ. 113/17.10.2012 (ΦΕΚ 198 Α/17.10.2012) • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κ.α. σύμφωνα με το Π.Δ. 114/17.10.2012 (ΦΕΚ 199 Α/17.10.2012) • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης των δραστηριοτήτων του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ 115/17.10.2012 (ΦΕΚ 200 Α/17.10.2012) • Άδεια ασκήσεως επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εξυπηρέτηση αι έλεγχο ψυκτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 1/07.01.2013, ΦΕΚ 3Α/08.01.2013 • Τέλος ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17 Τεχνολόγων (Κωδικός: Π.Ε. 1730, Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρολογίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Master in Data Science
  • MSc/P.Grad.Dip. in Computer Science(Interactive Entertainment Technology)
  • MSc Multimedia Telecommunications
  • Financial Technology
  • MSc in Engineering Management
  • MSc in Scientific and Technological Imaging

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα